Få 3 tilbud med Revimatch

Få 3 gratis tilbud på din virksomheds eller din private selvangivelse.


FÅ 3 GRATIS TILBUD PÅ DIN SELVANGIVELSE INDEN FOR 48 TIMER


Selvangivelse

Selvangivelsen kan for både private og erhvervsdrivende være en årlig tilbagevendende udfordring, som for mange ender med efterbetaling til skat. Derfor, kan du drage fordel af få hjælp af professionelle regnskabskyndige, som kan vejlede dig i de mange skatteregler og fradrag.

Den almindelige selvangivelse

Selvangivelsen er en årlig tilbagevendende opgørelse af dine indtægter samt hvad du skal betale i skat. Alle skattepligtige personer er ansvarlige for at indberette korrekte tal. Før 2008 blev selvangivelsen ordnet fysisk, men i dag bliver det gjort online, hvor SKAT også har adgang til relevante oplysninger fra arbejdsgivere, banker mm. På grund af onlineløsningen og den store mængde automatisering vælger mange at stå for indberetningen selv, hvilket ofte resulterer i, at mange snyder sig selv for fradrag, som de ellers ville have fået fordele af.

Den udvidede selvangivelse

For virksomhedsejere er situationen noget anderledes end for privatpersoner. Personer, som ejer enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, er forpligtede til at udarbejde en udvidet selvangivelse. Dette gælder også, hvis man ejer en udlejningsejendom eller blot solceller.

En udvidet selvangivelse er mere kompliceret at udarbejde sammenlignet med en almindelig selvangivelse. Det skyldes, at SKAT ikke automatisk indhenter de nødvendige oplysninger, og du derfor selv er forpligtet til at indberette oplysningerne, hvilket kan virke uoverskueligt. Som virksomhedsejer kan du også modtage bøder, hvis du laver fejl i din selvangivelse, og det er derfor vigtigt at alle oplysninger stemmeroverens. Derudover, er det også et krav, at den udvidede selvangivelse skal indberettes inden den 1. juli året efter regnskabsåret. Overholdes tidsfristen ikke, pålægger SKAT dig dagsbøder på mellem 100 og 200 kr. per dag, du overskrider fristen med. Derfor, kan der være flere fordele ved at have en revisor til at hjælpe med selvangivelsen, så du undgår bøder og udnytter de fradrag, der er til rådighed.

Hvad koster en selvangivelse?

Der er stor forskel på selvangivelser og prisen derpå afhænger derfor af dit behov. Derudover, er der også forskel i prisen alt efter, om du vælger en såkaldt godkendt revisor eller ”blot” vælger en bogholder til at udarbejde din selvangivelse. Der er ingen krav til, at du skal benytte en godkendt revisor, men det giver en større sikkerhed. Dels har den godkendte revisor en længere og mere kvalificeret uddannelse, dels har han en forsikring, som sikrer dig mod bøder, som evt. Måtte komme af en fejl i revisorens arbejde.

Det kan være svært at navigere i valgmulighederne, og det er her revimatch kommer ind i billedet. Vores mål er at sørge for, at du får de bedste muligheder, både i forhold til pris og kvalitet.

hvorfor vælge revimatch?