Om Revimatch

Gode råd til dataetik

Vibeke Rasmussen

Vibeke Rasmussen

Del artikel

Om Revimatch

Gode råd til dataetik

Vibeke Rasmussen

Del artikel

I takt med at data bliver lettere tilgængelige for virksomheder af alle størrelser, rejser der sig en række spørgsmål. Hvilke data kan man tillade sig at indsamle? Kan ens indsamlede data videresælges? Hvor høj grad af transparens vil man operere med? EU’s persondataforordning fra 2018 har behandlet en række af disse spørgsmål på det juridiske plan, men dataetik handler om mere end blot at følge den gældende lovgivning. Det handler om at skabe gode rammer, så data anvendes til alles bedste og dermed skaber værdi for både virksomhed og kunder, uden at privatlivet krænkes.

Brug lovgivningen som udgangspunkt

Ønsker du at udarbejde nogle retningslinjer for dataetik i din virksomhed, er det første skridt at sætte sig rigtigt godt ind i lovgivningen på området. Du er sikkert allerede godt inde i persondataforordningen (GDPR) og den supplerende danske databeskyttelseslovs, men det kan godt være en god ide at læse grundprincipperne igennem en ekstra gang, inden I som virksomhed beslutter, hvor I vil tilbyde yderligere databeskyttelse. Ønsker jeres virksomhed mere viden om, hvordan den gældende lovgivning påvirker jeres databehandling, kan det anbefales, at I søger juridisk ekspertise for at få afklaret specifikke forhold.

Solide principper

En god dataetik hviler ikke blot på ét enkelt princip, men på en række etiske søjler, der sikrer den bedst mulige anvendelse af data. Nogle af de tiltag, der kan sikre en bedre dataetik, er:
  • Inddragelse af brugere eller kunder. Ved at give jeres brugere eller kunder mest mulig indflydelse på, hvordan I anvender deres data, opnår I større viden om deres præferencer og kan skabe en datapolitik, der skaber værdi for kunden.
  • Få dataetik ind i flere processer. Dataetik bør ikke være en eftertanke. Tumler I med en ny service eller et nyt koncept, så tænk over, hvilken rolle data vil spille, fra starten af. På den måde er det nemmere at overholde de overordnede retningslinjer.
  • Transparens. Gennemsigtighed i databrug er måske det vigtigste princip i dataetikken. Jeres kunder skal vide, hvad deres data anvendes til, og skal gerne kunne få fat i oplysninger på en enkel og ligetil måde.

Skilt med jeres dataetik

I vores hverdag er etiske principper ikke noget man går og praler med, men snarere noget man forsøger at efterleve. Sådan er det dog ikke for virksomheder. Her er det tilladt at prale med sin dataetik. Ja, det kan ligefrem anbefales. For det første er det et vigtigt element i forhold til gennemsigtighed, at jeres kunder informeres om, hvordan jeres databeskyttelse fungerer. For det andet, er det selvfølgelig også effektivt at reklamere med god databeskyttelse. Flere og flere bliver bevidste om, at I den digitale tidsalder handler man ikke kun med sin pengepung, men i høj grad også med sine persondata. Samler i færre data eller behandler dem på etisk vis, er der større sandsynlighed for, at kunden vil vælge jer fremfor et konkurrerende firma, der kræver en højere pris i data. Derfor er dataetik ikke kun noget, der betaler sig for ens samvittighed, men i sidste ende også for resultatet på bundlinjen.

Artiklens indhold

Har du brug for hjælp?

Ønsker du hjælp med dit regnskab? Vi i Revimatch kan matche dig med den rette revisor - helt gratis og uforpligtende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vibeke Rasmussen

Vibeke Rasmussen

Vibeke Rasmussen

Del artikel

Relateret artikler

Partnerskab og samarbejde med din leverandør

I erhvervslivet er partnerskaber med leverandører afgørende for succes. Et godt samarbejde begynder fra det første møde og bygger på et solidt fundament af gensidig forståelse og kommunikation. Det er vigtigt at investere tid i...

Læs mere

Moms rådgivning

Moms, eller meromsætningsafgift, er en central del af økonomien for enhver virksomhed. I Danmark er momssatsen fastsat til 25 %, og alle virksomheder med en årlig omsætning over 50.000 kr. skal momsregistreres. Der er mulighed...

Læs mere