Få 3 tilbud med Revimatch

Få 3 gratis tilbud fra kompetente revisorer på dit årsregnskab


FÅ 3 GRATIS TILBUD PÅ DIT NÆSTE ÅRSREGNSKAB INDEN FOR 48 TIMERÅrsregnskab

Ifølge årsregnskabsloven er alle, som driver en mindre enkeltmandsvirksomhed eller et større selskab, forpligtet til at udarbejde et årsregnskab. Formålet med et årsregnskab er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber

Selvom, at alle, som driver en mindre enkeltmandsvirksomhed eller et større selskab, er forpligtet til at udarbejde et årsregnskab, er enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber ikke forpligtet til at indberette det. I de fleste tilfælde, kan disse nøjes med at indberette udvalgte nøgletal, hvilket oftest ikke er tidskrævende. Tallene, som er udarbejdet i forbindelse med årsregnskabet, skal også bruges, når selvangivelsen skal indberettet, og det er derfor vigtigt at, de er korrekte og stemmer overens med virkeligheden.

Fristen for indberetning

Større selskaber, som ikke inkluderer enkeltmandsvirksomheder eller interessentskaber, skal senest indberette årsregnskabet fem måneder efter slutdatoen i regnskabsperioden. Som regel følger regnskabsåret kalenderåret fra den 1. januar til 31. december, og derfor skal årsregnskabet oftest indberettes før den 31. maj.

Overskrider du fristen på fem måneder vil du modtage en påmindelse om, at du har glemt at indberette dit årsregnskab fra Erhvervsstyrelsen. Derudover, vil alle anpartshavere af virksomheden modtage en bøde på op til 3.000 kr. for forglemmelsen. Såfremt årsregnskabet fortsat ikke indberettes vil Erhvervsstyrelsen sende en begæring om tvangsopløsning, som kan føre til, at skifteretten lukker virksomheden.

Revisionspligt

Det kræver ikke en uddannelse eller specielt beføjelse at indberette et årsregnskab, og har du en god forståelse for det, kan du i tilfælde selv stå for udarbejdelsen. Det kræver dog en nøje korrekthed af tallene, da fejl oftest vil være dyrt, og derfor vælger mange ofte at få professionel hjælp.

I nogle tilfælde vil du ikke selv have mulighed for at udarbejde regnskabet. Hvis din virksomhed er pålagt revision, betyder det, at en godkendt revisor skal revidere regnskabet. Revisionspligt er som udgangspunkt et krav for alle kapitalselskaber, dog ikke for mindre selskaber, som har mulighed for at fravælge dette. Det kræver dog, at selskabet har en balancesum på maksimum 4 millioner kr. samt en nettoomsætning på maksimum 8 millioner kr. og højest har 12 ansatte, hvis du som kapitalselskab ønsker at være foruden revision.

Det kan i nogle tilfælde også være et krav fra bankens side, at årsregnskabet er revideret. Derudover, kan det være en fordel at have revision på årsregnskabet, hvis I er flere ejere og ønsker gennemsigtighed eller ønsker, at ansvaret for regnskabets korrekthed og eventuelle fejl vil ligge hos revisoren.

hvorfor vælge revimatch?