Selvangivelse & forskudsopgoerelse

Navigering i Selvangivelse og Forskudsopgørelse: Denne sektion af guiden fokuserer på at navigere gennem processen med at udfylde selvangivelse og forskudsopgørelse. Forstå de vigtigste komponenter i disse dokumenter, hvordan man opdaterer dem for at afspejle ændringer i indkomst eller fradrag, og den rolle de spiller i at undgå både overbetaling og underbetaling af skat.

Selvangivelse, i dag kaldet forskudsopgørelse, er en årlig opgørelse over indkomst, fradrag og lignende, som en skattepligtig person eller virksomhed skal indsende til SKAT.

Begrebet ”selvangivelse” blev afskaffet i 2008. I takt med at teknologien er skreddet frem, overgik selvangivelsen til det vi i dag kender som forskudsopgørelsen, som i dag foregår elektronisk og automatiseret. SKAT modtager automatisk oplysninger fra arbejdsgivere, banker og A-kasser, velgørende organisationer mv., således at man som skattepligtig blot skal udfylde manglende tal, og i mange tilfælde slet ikke behøver angive noget.

Lønmodtagerens forskudsopgørelse

Den almindelige forskudsopgørelse, som er stillet til rådighed for lønmodtagere, viser hvor meget man har tjent det foregående år, samt hvor meget man skal betale i skat. De informationer der følger af lønmodtagerens forskudsopgørelse er indgivet af pågældendes arbejdsplads, bank, a-klasse mv. Finder man tallene forkerte eller har supplerende oplysninger, er det muligt at tilgå og rette forskudsopgørelsen elektronisk via Tast-Selv på www.skat.dk.

De oplysninger der samles i forskudsopgørelsen indsamles fra d. 1. januar til og med den 31. december. De føjes til løbende. Årsopgørelsen for det indeværende år, som er et udkom af forskudsopgørelsen, er klar medio marts året efter. Man kan derfor indtil d. 30 marts, året efter forskudsopgørelses året, indtaste oplysninger/ændringer til årsopgørelsen. Sidste frist for ændringer er d. 1. maj det følgende år.

Det er vigtigt at have styr på ens forskudsopgørelse, da man ellers kan snyde sig selv, eller få en ubehagelig oplevelse, når man modtager årsopgørelsen. Der findes en lang række fradrag, som man nemt kan gå glip af, hvis man ikke er opmærksom og får indberettet de korrekte tal til SKAT.

Hvad skal man være opmærksom på i selvangivelsen?

Det er muligt at ændre i selvangivelsen hele indeværende år til og med 31. marts året efter, og det er specielt vigtigt at angive hvis:

 • Der er sket væsentlige ændringer i ens indkomst
 • Man handler med værdipapirer, som aktier og obligationer, eller
 • Hvis man modtager lejeindtægter

Desuden skal man være opmærksom på, at man kan være berettiget til forskellige fradrag, som ikke angives på automatisk.

Fradrag

Som nævnt foroven, får man nogle fradrag automatisk, hvorimod man med andre selv skal påtage sig en aktiv rolle og indberette det. Man skal være opmærksom på, at man mange gange er berettiget til nogle forskellige fradrag – og hvilken slags det kunne være, vil der være en gennemgang af forneden:

 • Håndværkerfradrag (servicefradrag)
 • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
 • Aktier og andre værdipapirer
 • Udlejning af et værelse eller en bolig en del af året
 • Børnebidrag og skat
 • Kost og logi og dobbelt husførelse
 • Fradrag for arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.
 • Ægtefællebidrag

Som tommelfingerregel er værdien af et fradrag en tredjedel af fradraget. Skal man for eksempel have håndværkerfradrag for 3000 kr., er værdien 1000

Udvidet selvangivelse for erhvervsdrivende

Driver man derimod selvstændig virksomhed i form af en enkelmandsvirksomhed, interessentskab (I/S) eller en PMW (personligt ejet mindre virksomhed), skal man udfylde en udvidet selvangivelse via Tast-Selv på www.skat.dk. Den erhvervsdrivende får i stedet for en årsopgørelse, tilsendt et servicebrev, hvori man kan indtaste ændringer.

Fristen for at aflevere den udvidet selvangivelse er oftest d. 1. juli på året. Overholder man ikke fristen, skal man betale kontrollovstillæg, som udgør 200 kr. pr. dag, fristen overskrides.