Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Revisor i Århus

 

Ønsker du at finde en revisor i Århus? Så klik på indhent tilbud, og udfyld formularen, og modtag 3 gratis og uforpligtende tilbud, på en revisor i Århus.

Hvad er en revisor?

En revisor er en person, der arbejder med revision. Formålet med revision er en uvildig gennemgang og kontrol af en virksomheds regnskab. Den godkendte revisor er uddannet og specialiseret til, at arbejde med at give virksomheder- og virksomhedens interessenter en indsigt i virksomhedens økonomiske forhold på et neutralt og objektivt grundlag. Revisoren har desuden pligt til at følge love og regler ved gennemgangen af en virksomheds økonomi, og med det sikre, at en virksomheds regnskab giver et revisende billede af virksomhedens økonomiske tilstand. 

De forskellige slags revisorer

Der findes flere forskellige revisortyper. I dag kan enhver kalde sig selv for revisor, da revisortitlen ikke er beskyttet. Det vil sige, at en revisor ved navn, ikke nødvendigvis har en uddannelse der ruster pågældende til revisionsarbejde, men eksempelvis er selvlært gennem erfaring med bogholderi. 

Det er derfor vigtigt at man, ved valget af en revisor, forholder sig til, om revisoren er rustet til at varetage en virksomheds interesser med den rette faglige indsigt og professionalisme, hvilket man med sikkerhed kan forvente af en godkendt revisor.

Ønsker man at få tilknyttet en godkendt revisor, hvor man er sikker på, at denne har den forudsatte viden og indsigt til at varetage en virksomheds økonomiske forhold, rådes man til at kigge efter de to revisorer, som med deres uddannelser er tilkendt en autorisationsordning til revisor-erhvervet. De er per uddannelse kvalificeret til, at varetage en række flere revisionsopgaver, da de med deres uddannelser, har tilegnet sig helt specifikke revisionsfaglige kompetencer. 

Disse revisorer er; 

  • Den statsautoriseret revisor (cand.merc.aud.) 

Vejen til titlen som statsautoriseret revisor kan få gennem to mulige uddannelsesveje. 

  1. Kontoruddannelse (speciale revision) med praktik i et revisionsfirma og derefter HD 1. del og HD 2. del, eller
  2. En gymnasial uddannelse efterfulgt af en HA-bacheloruddannelse på en handelshøjskole 

 

Ovenstående åbner op for, at man kan tag en universitetsuddannelse ved navn cand.merc.aud. Kandidatuddannelse skal efterfølges af 2-4 års praktik i revisionsvirksomhed. Herefter kan revisoren indstilles til eksamen til statsautoriseret revisor. 

  • Den Registreret revisor

Den registreret revisor ligner meget den statsautoriseret revisor. Denne er også underlagt de samme love og regler som sidstnævnte. Den registreret revisor har gennemgået et toårigt grundforløb på kandidatuddannelsen cand.merc.aud., i modsætning til den statsautoriseret revisor. Herefter har den registeret revisor også gennemgået et praktisk på 2-3 år på et revisionskontor og afsluttet uddannelsen med kvalifikationseksamen, mens en statsautoriseret revisor har taget en revisoreksamen. 

Fremtiden tilhører den statusautoriseret revisor

Uddannelsen som registreret revisor er blevet nedlagt. Fremover vil der alene være én slags godkendt revisor, hvilket er den statsautoriseret revisor. De sidste kvalifikationseksaminer for den registreret revisor afholdes i løbet af 2017-2019. 

Revisorens opgaver

Den godkendte revisor har en stor betydning for samfundet. Foruden at lave og godkende regnskaber og rådgive virksomheder og privatpersoner om deres økonomiske forhold, er revisoren også en garanti for, at lovgivning og gældende standarder overholdes. 

Foruden ovenstående, er den godkendte revisor også kvalificeret til at udføre følgende opgaver: 

  • Revidere og kontrollere virksomheders regnskaber,
  • Yde regnskabs- og skattemæssig assistance,
  • Virksomhedsvurdering ved køb, salg, fusion eller opdeling, 
  • Hjælpe en virksomhed med koncernstruktur, 
  • Børsnotering, 
  • Generationsskifte. 

Den statsautoriserede eller registrerede revisor har derudover også kendskab til pensionsordninger, bogføringssystemer og tilskudsmuligheder.

Den godkendte revisor – den rette revisor 

Den rette revisor kan derfor være nyttig for den privatpersonen, den lille såvel som den store virksomhed og kan være sikkerheden for optimale økonomiske- og skattemæssige løsninger og rådgivning. 

Man rådes til at indgå et samarbejde med en godkendt revisor – enten den registreret revisor eller den statsautoriseret revisor – da de er kvalificeret til at udføre helt specifikke opgaver, som mange ikke har den forudsatte viden om. De er desuden, grundet deres autorisation, underlagt revisorlovgivningen som tilskriver dem at kvalitetskontrollere deres arbejde og leve op til dokumentationspligten, hvorfor man som deres kunde er sikret for fejl og mangler, hvis dette skulle være tilfældet.

Statsautoriseret revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Registreret revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Find din lokale revisor her

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her