Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Bogholder i Århus

Ønsker du at finde en bogholder i Århus? Så klik på indhent tilbud, og udfyld formularen, og modtag 3 gratis og uforpligtende tilbud, på en bogholder i Århus.

Hvad er en bogholder?

I gamle dage stod en bogholder for at opsamle data – bogføre – til udarbejdelse af regnskaber. Bogholderen førte regnskabet i bøger (hovedbogen), og havde en vigtig betydning for virksomheden og dens drift. 

I dag bestrider bogholderen dog en mere multifunktionel stilling, hvor denne både kan være en virksomheds økonomiassistent, regnskabsassistent og rådgivende konsulent, grundet den viden som bogholderen besidder. Bogholderen har ikke nødvendigvis en uddannelse og selve titlen er hellere ikke beskyttet. Men det er ofte set, at virksomheder efterspørger, at bogholderen har en økonomisk uddannelsesbaggrund, og gerne en kontoruddannelse.  

Hvilke opgaver har bogholderen? 

Bogholderens fornemmeste opgave er fortsat at føre regnskab, altså ajourføre sig med indbetalinger og udbetalinger. Men der dog den forskel, at bogholderen i dag gør brug af bogføringsprogrammer i sit arbejde, og er ekspert i at bruge dem. Andre opgaver, som bogholderen er rustet til at udføre, kunne se ud som følgende; 

  • Kontrollerer om regninger bilag har den rette kvalitet
  • Kontrollerer om regninger er på det rette beløb og om virksomheden har købt det pågældende produkt
  • Sender regninger ud
  • Rykker på ikke betalte regninger Indtaster regninger og bilag i regnskabsprogram – laver bogføringen
  • Laver momsindberetning 
  • Beregning af løn og skat

Enten intern eller ekstern bogholder

Mange virksomheder vælger i dag, at ansætte en bogholder i virksomheden, når de er nået en hvis størrelse. En fuldtidsansættelse af en bogholder afhænger af mængden af arbejde indenfor bogholderens arbejdsopgaver. Bogholderen vil i dette tilfælde kaldes en intern bogholder. Foruden behovet af fuldtidsansættelse af en borger på grund af mængden af arbejde, kan det også skyldes, at der opstår et behov for, at holde økonomien adskilt fra andre dele af virksomheden, da det kan hjælpe med, at skabe et større overblik, grundet det store arbejde der ligger med den regnskabs- og økonomiske del af virksomhedsdriften. 

Andre virksomheder vælger en løsning, hvor man ansætter bogholderen som ekstern konsulent, hvor timetallet defineres at virksomhedens behov. 

En bogholder eller en revisor? 

Om valget skal falde på en bogholder eller en revisor afhænger af behovet. Revisorer har også evnerne til at varetage bogholderi og har ofte en bogholder tilknyttet til den praktiske del af arbejdet. 

Men mens bogholderen oftest bliver ansat til at være tovholderen for en virksomheds økonomi, er revisoren oftest kontrolløren. Derudover er der også andre forskelle, og de primære er som følgende; 

En bogholder:

  • Udarbejder gerne regnskabet
  • Er med i den daglige drift af virksomheden (afstemninger, konteringer, kreditor/debitorkartotek, anlægskartotek) 

Hvorimod en revisor typisk:

  • Er en person, der kontrollere og reviderer et allerede udarbejdet regnskab
  • Har en rådgivende rolle

 Revimatch hjælper med at finde en kompetent bogholder – helt uforpligtende! 

Som nævnt foroven, kan en bogholder beskrives som en støtte, vejleder og rådgiver. 

Revimatch har forpligtet sig til at gennemsøge markedet for de bedste og mest kompetente revisorer og er villige til at stille dem til rådighed for dig, helt uforpligtende.

Bogholder i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Bogføring i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Find din lokale bogholder her

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her