A-skat

A-skat, en forkortelse for “anstaltsskat”, er en central del af det danske skattesystem og refererer til den skat, som trækkes direkte fra lønmodtageres indkomst. I denne ordning er arbejdsgiveren ansvarlig for at indberette og indbetale skatten til SKAT på vegne af deres ansatte. A-skat adskiller sig fra B-skat, som er relevant for selvstændige og freelancearbejdere, idet den sidstnævnte selv skal foretage indberetning og betaling af skat. A-skatten er progressiv, hvilket betyder, at skatteprocenten stiger i takt med indkomstens størrelse, og sikrer dermed en retfærdig og balanceret skatteopkrævning. Denne form for skat er afgørende for finansieringen af offentlige ydelser og velfærd i Danmark.

A-skat

Alle der har en indtægt af en eller anden art i Danmark har pligt til at betale A-skat. A-skat skal betales af den primære indkomst man har. Den primære indkomst, også kaldet A-indkomst, kan bestå af: 

 • Lønindkomst
 • SU
 • Pension
 • Dagpenge
 • Renteindtægter 
 • Kapitalindkomst
 • Lejeindtægter  

Størrelsen af A-skat afhænger af størrelsen af A-indkomst

Størrelsen af hvor meget man skal betale i A-skat, afhænger af, hvor stor en indkomst man har på årsbasis. Des flere penge man tjener, des mere skat skal man betale.

Fradrag – et beløb der er skattefrit 

Alle danskere der er bosiddende i Danmark, har mulighed for at fratrække et beløb fra indkomsten, som der ikke skal betales skat af. Det betyder at man ikke er forpligtet til at betale skat af hele ens A-indkomst. Hvor meget skat man skal betale afhænger af, hvor stor ens personfradrag er. Mange af de fradrag man er berettiget til trækkes automatisk fra A-skatten, mens man selv skal registrere andre. Eksempelvis får alle, der er fyldt 18 år, et personfradrag på 46.500 kr. i 2020, hvilket automatisk trækkes. Andre typer af fradrag, som eksempelvis befordringsfradrag, skal man selv registrere. Det er derfor godt givet ud at være opmærksom på de fradrag man selv skal registrere, da det kan spare en betydelige penge.  

De andre typer fradrag 

Foruden personfradraget, findes der også mange andre fradrag, som kan have en betydning for, hvor meget man skal betale i A-skat. Forneden har vi oplistet en oversigt over de mest almindelige fradragstyper. Der findes dog foruden dem, også mange andre slags fradrag, som man kan være berettiget til. 

 • Befordringsfradrag

Har man mere end 24 km til og fra arbejde, kan man få befordringsfradrag. Man får ikke befordringsfradraget som en kontant udbetaling. Den indregnes derimod i ens årsopgørelse. Fradragets værdi er ca. 26 %. Udgør befordringsfradraget 2000 kr., sparer man ca. 520 kr. i skat.

Befordringsfradraget i 2020 har følgende satser:

 • 0-24 km.: 0 kr. pr. km. 
 • 25-120 km.: 1,96 kr. pr. km. 
 • Over 120 km.: 0, 98 kr. pr. km. efter 120 km. 

Alle transportmidler giver fradrag. Også tog, bus og cykel. Man får alene fradrag for de dage man reelt kører til og fra arbejde. Alle typer lønnet arbejde, også studiejob, lønnet praktik og løntilskudsjob giver berettigelse til befordringsfradrag. 

 • Beskæftigelses- og jobfradrag

Beskæftigelsesfradraget blev skabt i 2004. Formålet med fradraget var blandt andet at flytte flere mennesker fra dagpengesystemet tilbage til det ordinære arbejdsmarked. Det kan tilskrives som en gulerod til dem der er i arbejde. Har man et am-bidragspligtig løn, får man i dag automatisk et beskæftigelsesfradrag og et jobfradrag. 

 

 • Beskæftigelsesfradraget er i 2020 på 10,50 % og kan højst være 39.400 kr. Man skal tjene mindst 375.238 kr. for at få fuldt fradrag. 
 • Jobfradraget er i 2020 på 4,50 % af indkomsten over 195.800 og kan højst være 2.600 kr. Man skal tjene mindst 247.600 kr. for at få fuldt fradrag. 

 

 • Rentefradrag

Mange danskere optager på et eller andet tidspunkt et lån. Det kan eksempelvis være et boliglån, billån eller et forbrugslån. Ved optagelse af lånet, følger der automatisk en rente med. Renten kan tilskrives at være et gebyr, som man betaler for at optage lånet. Den gebyr der følger med optagelsen af lånet, kan fratrækkes ved et fradrag – også kaldet rentefradrag. Det betyder, at man skal betale mindre i skat, når man betaler renter for det lån man har optaget. SKAT beregner selv renteudgifterne i ens årsopgørelse, hvorfor man er undtaget fra selv at registrere, at man betaler renter på et lån. 

Du får automatisk fradrag for:

 • renter for banklån
 • renter og bidrag for realkreditlån
 • renter for forbrugslån hos et finansieringsselskab
 • renter på en kontokortordning
 • renter på offentlig gæld.

Momsfradrag: 

Hvis man er erhvervsdrivende og har et momsregistreret virksomhed, har man mulighed for, at trække momsen fra de vare eller services man har købt, som led i driften af virksomheden.