Avance

Avance er et fundamentalt begreb i enhver forretningsdrift og refererer til den fortjeneste, en virksomhed opnår efter salg af et produkt eller en service, når alle relevante omkostninger er trukket fra. Denne nøgletal er afgørende for at vurdere virksomhedens rentabilitet og økonomiske sundhed. En korrekt beregning af avance hjælper virksomhedsledere med at træffe informerede beslutninger om prissætning, omkostningsstyring og forretningsstrategier. Forståelse af avance er essentiel for at sikre, at en virksomhed ikke blot dækker sine omkostninger, men også genererer det nødvendige overskud til vækst og udvikling.

Avance er den sum, som en virksomhed får på salget af sine produkter, services og ydelser. Det er også et begreb der bruges som et udtryk for fortjeneste. En virksomheds omkostninger skal være mindre end indtjeningen, for at den kan skabe fortjeneste, altså avance. 

Hvis man antager, at en virksomhed sælger et ydelse, hvilket eksempelvis kunne være en konsulenttjeneste, er der omkostninger forbundet med det. De skal først og fremmest betale konsulenten dens løn for den ydelsen pågældende levere. For at virksomheden skal have en avance på den ydelsen den skal levere, skal den ”sælge” konsulentens tjeneste for en højere pris, end den de selv skal give for den. I den anledning vil virksomheden tjene på salget af konsulenten og dens ydelse, og avancen vil her være et udtryk for det samlede beløb, som virksomheden står tilbage med, når den trækker lønudgifterne fra salgsprisen. 

En udregning på ovenstående scenearie kunne se ud på følgende måde: 

Den sælgende virksomhed sælger konsulentydelsen for 10.000 kr. og dens udgifter til selve konsulenten udgør 7.500 kr. 

Ved at trække købsprisen fra salgsprisen vil avancen se ud som følgende: 

  • 10.000 kr. – 7.500 kr. = 2.500 kr. 

Virksomheden får dermed en avance på 2.500 kr. for salget af konsulentydelsen.