B-skat

Navigering i B-Skat som Selvstændig: I denne del af guiden dykker vi ned i, hvordan selvstændige erhvervsdrivende kan navigere i B-skattesystemet, fra indberetning af forventet indkomst til justering af skattebetalinger baseret på den faktiske indtjening. Lær hvordan effektiv håndtering af B-skat bidrager til en mere strømlinet og problemfri økonomisk forvaltning for selvstændige.

B-skat er noget man betaler af den indtægt man har gennem flere indtægtskilder end eksempelvis ens fuldtidsjob. Har man flere indtægtskilder, som også kaldes B-indkomst, vil B-skat være det man indbetaler til SKAT. Ved B-indkomst fratrækkes skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag) IKKE automatisk, som ved eksempelvis A-indkomst, hvorfor man selv aktivt skal ind og registrere den B-indkomst man har. 

Typisk består B-indkomst af erhvervsdrivendes indkomster eller udbetaling af honorar til folk med mere end én indkomst. Det kan eksempelvis være, at man har et ordinært fuldtidsarbejde, men sideløbende bedriver en selvstændig virksomhed. Indtægterne fra fuldtidsarbejdet vil være A-indkomsten og her vil A-skat blive fratrukket, mens løbende lønninger fra virksomheden vil være B-indkomsten, hvilket pågældende selv skal indberette, førend der kan fratrækkes B-skat. 

Man skal selv indberette B-skat

Som nævnt foroven trækkes A-skat automatisk fra ens A-indkomst, hvorimod B-indkomst skal indberettes, hvorefter man kan indbetale B-skat til SKAT. 

Man kan betale B-skat på følgende måder: 

  • Er der tale om en mindre beløb, er det muligt, at indbetale den skat man er skyldig via et betalingskort på SKAT’s hjemmeside. Et mindre beløb kunne være enkeltstående opgaver, hvor udbetalingen er som et honorar. 
  • Hvis man har en løbende B-indkomst kan det være en god ide, at registrere B-indkomsten på sin forskudsopgørelse og betale den igennem ens skat. Dette er ofte en metode som selvstændige gør brug af, da de ved siden af deres virksomhed, har en A-indkomst i form af et fuldtidsjob.  

Hvordan beregner man B-skat 

Når man skal beregne, hvor meget B-skat udgør af ens B-indkomst, skal man først fratrække AM-bidrag fra B-indkomsten. Derefter skal man kigge på ens trækprocent for så at trække det fra. Trækprocenten kan man finde på sin forskudsopgørelse. 

Forneden vil der følge et eksempel: 

Martin har fået til opgave, at udarbejde et projekt, hvorfor han har fået udbetalt 5.000 kr. Han skal som det første fratrække AM-bidrag fra B-indkomsten: 

  • 5.000 kr. – 8 % = 400 kr. 

Det fremgår af Martins forskudsopgørelse, som han er tilgået via SKAT’S hjemmeside, at hans træprocent er på 38 %. Det beløb der er tilbage efter at AM-bidraget er betalt, skal nu fratrækkes trækprocenten på 38 %. 

  • 4.600 kr. – 38 % = 1.748 kr. 

AM-bidraget og trækprocenten på 38 % skal nu trækkes fra B-indkomsten på 5.000 kr., hvorefter man vil det samlede beløb som Martin skal betale til SKAT: 

  • 400 kr. – 1.748 kr. = 2.148 kr.  

Martin skal indbetale 2.148 kr. til SKAT, hvilket kan gøres via en onlinebetaling gennem SKAT’S hjemmeside.