Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Budget:

 

Alle mennesker i dagens Danmark bruger hverdag penge på den ene eller anden måde. For nogle kan det være svært at overskue, hvad der til rådighed, når der ikke er lagt en plan. Her kan et budget være en god planlægger for, hvordan ens økonomi kommer til at se ud den næste tid. 

Hvad er et budget og hvordan laver man et? 

Et budget er en oversigt over forventede indtægter og udgifter for en bestemt periode. Ved at lave en opgørelse over indtægter og udgifter, kan man skabe sig et overblik over økonomien, men også forudsige fremtiden for den. Et budget er et redskab til at styre økonomien. 

Virksomheders budgettering

Virksomheder forelægger eksempelvis et budget for et regnskabsår ad gangen. Budgettet kan vise, hvad virksomheden estimere deres salg og forbrug eller omkostninger til at være det kommende år. For virksomheder er budgettet ofte en prognose for de økonomiske udgifter. 

Forudsætningen for, at virksomheder kan opstille et budget, er spekulation. Virksomheden skal gøre sig ”forventninger” om næste års omkostninger og omsætning. Den kan tag udgangspunkt i tallene fra sidste år og ud fra op- eller nedskrive forventninger alt efter dens markedsanalyse. 

Privatpersoners budgettering

Et andet eksempel kunne være privatpersonens indberetning til SKAT, når denne udfylder sin forskudsopgørelse. Her budgettere man også ved at registrere, hvad ens forventning til indtjeningen er for det kommende år.  

Som privatperson kan man samle alle sine indtægter fra løn, dagpenge, SU, børnepenge og andet og summere dem sammen. Det er vigtigt at have skat i tankerne og trække det fra. Herefter kan man kigge på alle de udgifter man forventer at have. Det er vigtigt, at man selvfølgelig tager forbehold for uforudsete omkostninger. Det vil give ens et estimeret billede af, hvordan ens økonomi vil komme til at se ud, og udgifter bør ikke overstige udgifterne. Gør de det, må man gøre sig tanker om, hvilke udgiftspost der er lettest at regulere i. 

Hvorfor budgettere? 

Som nævnt foroven, kan et budget hjælpe med at give et klart overblik økonomien. Den stiller og svare på spørgsmål om der eksempelvis er flere udgifter end indtægter og hvor meget der er tilbage på bunden, når regningerne er betalt. 

For virksomheder er det vigtigt, at man skaber et præcist billede af økonomien det næste år. Udarbejder virksomheden et nøje beregnet budget, skaber den også en klarhed over den økonomiske situation, hvorfor det også vil blive lettere at håndtere.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her