Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

CVR: 

Hvad er et CVR-nummer?
Hvis man gerne vil stifte et kapitalselskab, eller din virksomhed skal registreres for skatte- og afgiftsmæssige pligter som f.eks. A-skat og moms, så skal det registreres med et CVR-nummer. 

CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister og er statens stamregister. Det er her man kan finde oplysninger om alle virksomheder i Danmark. 

Alle virksomheder i Danmark skal have et CVR-nummer, dog hvis en virksomhed har en omsætning på under 50.000 kr. på årlig basis er de ikke forpligtet til at registrere virksomheden. 

Hvad indeholder et CVR-nummer?
CVR-nummer er unik for den enkelte virksomhed og indeholder 8 cifre. Når en virksomhed skal identificere sig, er det CVR-nummeret som skal benyttes. Dette gælder både offentlige myndigheder, SKAT, private kunder, m.v. I forbindelse med fakturaudstedelser skal CVR-nummeret også benyttes. CVR-nummeret er altså bygget op af 8 cifre, og opfylder modulus 11 kontrollen

Hvis man ønsker oplysninger om en virksomheds juridiske enhed og dens produktionsenheder (P), kan man bruge en virksomheds CVR til at nå frem til de oplysninger. 

CVR indeholder: Virksomhedens CVR-nummer, navn, adresse og branchekode for samtlige registrerede virksomheder. CVR.dk er CVR’s website, som giver adgang til European Business Register, her får man adgang til de oplysninger man ønsker om virksomheder og selskaber i de andre EU-lande. CVR.dk ejes og drives af Erhvervsstyrelsen.

Hvad er P-nummer og SE-nummer?

Produktionsenheder som også kaldes P-enheder, er noget alle virksomheder har. Produktionsenhed er en repræsentant for den adresse, hvor virksomheden drives. Som et eksempel kan man nævne detailbutikker, da de har flere forskellige butikker rundt omkring i landet. Dette gør, at offentligheden kan finde informationer omkring, hvor en virksomhed har sine virksomhedssider. 

P-ender har ligesom CVR deres eget nummer, som kaldes P-nummer. Det er dog ikke fortløbende under CVR-nummeret, da det også er unikt igennem hele virksomhedsregistret.  P-enheder bruges blandt andet til: Udregning af kørselsfradrag for de ansatte, afregning, kontrolbesøg fra f.eks. fødevaremyndigheder, evakueringsplaner, m.v. 

Hvis man derimod har forskellige virksomheder under den samme juridiske enhed og ikke vil have aktiviteternes regnskaber sammen, kan man oprette administrative enheder, som identificeres med SE-numre. SE-nummeret minder i sin struktur om CVR-nummer, men er en selvstændig nummerserie, som Skattestyrelsen bruger til momsafregning for administrative enheder.

Hvad er VAT-nummer?

Hvis man har et samarbejde med en udenlandsk virksomhed, kan man blive spurgt om VAT-nummer. VAT-nummer er den engelske version af CVR-nummer. Dog indtastes VAT-nummer med et DK foran. Et eksempel kan være: DK 34454321.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her