Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Dækningsbidrag: 

Hvad er dækningsbidrag? 

Dækningsbidraget er en beregnet størrelse, der bliver brugt i virksomheders regnskab. Dækningsbidrag er indtægter, fratrukket direkte omkostninger. Med andre ord hvor stort et beløb en virksomhed har tilbage efter de direkte salgsomkostninger, til at betale de faste omkostninger i virksomheden.

Hvordan udregnes dækningsbidraget?
Metoden til at beregne dækningsbidraget kan opstilles på følgende måde:

  • Dækningsbidrag = Omsætning – Variable omkostninger

Ved at sætte det beregnede dækningsbidrag i forhold til omsætningen, får man en procentværdi, som kaldes dækningsgraden

Eksempel på en beregning af dækningsbidraget:
En virksomhed sælger gryder til kr. 120 stk. De har direkte omkostninger i form af varens indkøbspris, emballage og fragt. Indkøbsprisen er på kr. 30, emballagen er på kr. 3 og fragten er på kr. 10. 

Regnestykket for dækningsbidraget bliver derfor:

Som angivet foroven er salgsprisen 120 kr. Nedstående fratrækkes dette beløb: 

– Indkøbspris: 30 kr. 
– Emballage: 3 kr.
– Fragten: 10 kr.

Dækningsbidrag vil derfor være = 77 kr. 

Hvis dækningsbidraget ikke er højt nok til, at kunne dække de faste omkostninger, vil det medføre underskud i virksomheden. Hvis det er omvendt og dækningsbidraget overstiger de faste omkostninger vil der være overskud.

Hvad er dækningsgraden?
Dækningsgraden viser den resterende procentdel af omsætningen, når alle variable omkostninger er betalt. Er dækningsgraden eksempelvis 45,5%-point, er det et udtryk for, at der resterer 45,5 øre af hver omsat krone.

Formlen for dækningsgrad:

(Dækningsbidrag/Omsætning) x100 = Dækningsgrad. 

 

 

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her