Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Faktura:

 

Ordet faktura oprinder fra det latinske ord factura, som betyder ’tilvejebringelse’. På dansk betyder faktura, som er et fagudtryk, en opgørelse der udstedes til en kunde, som led i en levering af varer eller tjenesteydelser, med oplysning om antal, priser, mængde, kvalitet, leveringsbetingelser og betalingsbetingelser. Derudover følger der mange også et betalingskort eller betalingslinje. 

Kort fortalt, er en faktura er altså et dokument, der indeholder oplysninger om et salg. Den kaldes i mange henseender også en regning. 

Hvornår skal man skrive en faktura?

Man skal som virksomhed skrive en faktura, når man foretager et salg til en kunde. Man er dog undtaget, hvis man er detailhandler og bruger et kasseapparat, da kassebonen træder ind i stedet for en faktura. I videst udstrækning skal kassebonen dog indeholde de samme oplysninger som en faktura. 

Kravene til en faktura?

Momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1 stiller en række krav til indholdet i en fuld faktura. En fuld faktura skal indeholde: 

  • udstedelsesdato (fakturadato)
  • fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
  • sælgers momsregistreringsnummer (cvr-nr. eller SE-nr.)
  • sælgers navn og adresse
  • købers navn og adresse
  • mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
  • den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato)
  • momsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
  • gældende momssats
  • det momsbeløb, der skal betales

Hvilken krav er der til fakturaens layout? 

Der følger ingen krav til, hvordan en faktura skal se ud. Udgangspunkt er, at den må opstilles som det passer en bedst. Man må altså selv bestemme farverne der skal bruges, hvordan oplysningerne skal fremgå etc. så længe indholdet i fakturaen er lovmedholdelig.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her