Feriepenge

Administration af Feriepenge i Virksomheden: I denne sektion af guiden undersøger vi bedste praksisser for administration af feriepenge i virksomheden. Lær hvordan man effektivt administrerer akkumulering og udbetaling af feriepenge, og hvordan man overholder relevante regler og regler, der styrer feriepenge. Forstå vigtigheden af korrekt feriepengehåndtering for at opretholde et sundt arbejdsmiljø og undgå juridiske komplikationer.

Danske arbejdsgivere skal betale feriepenge til sine medarbejdere, hvilket er lovbestemt. Det er helt præcist lov om ferie der bestemmer, at alle lønmodtagere er berettiget til feriepenge. Der følger blandt andet regler om følgende: 

  • Ferieår og optjeningsår
  • Feriens længde og placering
  • Overførsel af ferie
  • Afholdelse af ferie
  • Varsling af ferie
  • Feriegodtgørelse
  • Ferie ved opsigelse
  • Udbetaling af feriegodtgørelse

Ret til feriepenge på 12,5 % eller ferie med løn? 

Om man er lønmodtageren der optjener feriepenge 12,5 % feriepenge af ens løn, eller om man i stedet optjener ret til ferie med løn samt 1 % ferietillæg, afhænger af, hvad der fremgår af ens ansættelseskontrakt. 

Feriepenge og udbetaling

Feriepenge udgør 12,5 % af lønmodtagerens løn og denne optjener 2,08 feriedage for hver måneds ansættelse. Dette svare til ca. 25 feriedage om året. Når man tænker at afholde ferie, skal anmode om at få udbetalt feriepengene via borger.dk – medmindre ens arbejdsgiver er omfattet af en anden feriekortordning. 

Løn under ferie med ferietilæg

Løn under ferie er selvsagt en ordning, hvor man får sin løn udbetalt, som når man ikke afholder ferie. Denne ordning bruges ofte ved funktionæransættelser. Der følger også et ferietillæg på 1 % med af den ferieberettigede løn. 

Hvornår og hvor længe må man afholde ferie?  

Man optjener som udgangspunkt ferie fra d. 1. januar til den 31. december. Det kaldes optjeningsåret. Den optjente ferie kan afholdes fra d. 1. maj til den 30. april, hvilket kaldes ferieåret. 

Den nye ferielov

Ovenstående ændrer sig dog med den nye ferielov, som trådte i kraft i den 1. september 2020, hvorfor der i den mellemliggende periode var en overgangsordning. Den ferie man havne optjent fra d. 1. januar 2019 til den 31. august 2019, kunne derfor afholdes i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. 

Vælger man ikke at afholde ferie mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020, får man dem automatisk med over i den nye ferielov.

Ret til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie

Som nævnt foroven optjener man 25 dage ferie gennem et års ansættelse. Det svare til 5 hele uger. Som fuldtidsansat, har man krav på at afholde fem ugers ferie med betalt løn. 

Dog har man ret til at afholde tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til den 30. september. De tre uger kaldes hovedferie. Får man i stedet regulære feriepenge, skal man som udgangspunkt afholde ferie, når man ønsker dem udbetalt.

Øvrig ferie

De sidste ti feriedage kaldes øvrig ferie. Dem kan man afholde når som helst i ferieåret.