Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Fond:

I henhold til dansk lovgivning er en fond, en selvejende institution, som ofte er stiftet ved testamente. Kendetegnet ved fonde er, at de ikke har nogle ejere. De betegnes også som legater og stiftelser.  

Hvad er en fond? 

Der kan være forskellige grunde til at stifte en fond. Eksempelvis kan man have et ønske om at fremme velgørende og almennyttige formål, som stifteren ønsker at tilgodese. Et andet eksempel kunne være, at stiftelsen af en fond sker ud fra et ønske om at sikre kapitalgrundlaget i virksomhed. Der gælder ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan oprette fonde.  

Fondlovens § 1, stk. 2, indeholder en definition af begrebet ”fond” som tildeler den følgende karakteristika: 

  • En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue
  • Et eller flere bestemte formål
  • Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse
  • Fonden kan som sådan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, dvs. at den er et selvstændigt retssubjekt
  • Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue, dvs. at ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden som sådan

En fond skal ved oprettelsen have aktiver på mindst 1. mio. kr. Aktiverne og egenkapitalen skal stå i rimeligt forhold til formålet, hvilket følger af fondslovens § 8, stk. 1. 

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her