Fond

Dykkere ned i Fondenes Verden: I denne del af guiden udforsker vi nærmere, hvordan fonde fungerer, og hvordan de kan udnyttes til gavn for forskellige formål. Lær om de forskellige typer af fonde, kriterierne for at modtage fondsmidler, og hvordan man effektivt navigerer i fondslandskabet. Denne sektion tilbyder værdifuld viden for dem, der ønsker at forstå fondenes komplekse, men afgørende rolle i samfunds- og erhvervsudviklingen.

I henhold til dansk lovgivning er en fond, en selvejende institution, som ofte er stiftet ved testamente. Kendetegnet ved fonde er, at de ikke har nogle ejere. De betegnes også som legater og stiftelser.  

Hvad er en fond? 

Der kan være forskellige grunde til at stifte en fond. Eksempelvis kan man have et ønske om at fremme velgørende og almennyttige formål, som stifteren ønsker at tilgodese. Et andet eksempel kunne være, at stiftelsen af en fond sker ud fra et ønske om at sikre kapitalgrundlaget i virksomhed. Der gælder ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan oprette fonde.  

Fondlovens § 1, stk. 2, indeholder en definition af begrebet ”fond” som tildeler den følgende karakteristika: 

  • En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue
  • Et eller flere bestemte formål
  • Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selvstændig ledelse
  • Fonden kan som sådan erhverve rettigheder og indgå forpligtelser, dvs. at den er et selvstændigt retssubjekt
  • Ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue, dvs. at ejendomsretten til fondens formue tilkommer fonden som sådan

En fond skal ved oprettelsen have aktiver på mindst 1. mio. kr. Aktiverne og egenkapitalen skal stå i rimeligt forhold til formålet, hvilket følger af fondslovens § 8, stk. 1.