Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Forening:

 

Grundlovens § 78 sikrer, at der er foreningsfrihed i Danmark. Det er en grundlæggende ret i det danske samfund, og foreninger spiller en stor rolle i kultur og fritidslivet. Bestemmelsen er med til at sikre, at staten ikke blander sig i foreningers gøren og laden, så længe formålet med foreningen er lovligt. Enhver kan danne en forening uden tilladelse. 

Der er følgende 5 former for foreninger: 

 • Foreninger med begrænset ansvar (f.m.b.a.) skal registreres med CVR-nummer
 • Frivillige foreninger kan – men ikke har pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være en grundejerforening eller en kulturel forening
 • Almindelige foreninger (også kaldet ikke-erhvervsdrivende forening) kan – men har ikke pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være en non-profit organisation
 • Andelsboligforeninger har pligt til at lade sig registrere, fordi de som udgangspunkt er selskabsskattepligtige
 • Særlige foreninger kan – men har ikke pligt – til at lade sig registrere. Det kan fx være en indkøbsforening
 • Hvis foreningen for eksempel skal modtage tilskud fra en offentlig myndighed eller have ansatte skal den have et CVR-nummer. 

Hvilke krav er der til foreninger? 

Kravene til en forening er ikke tilskrevet i en lov. Den er derimod defineret ud fra en tolkning af retspraksis. Da der ikke er nogen lov om foreninger, er der derfor hellere ingen præcise regler for, hvordan en forening skal organiseres. Dette giver en stor frihed til at stifte og udvikle en forening, som man ønsker det. 

Der er dog nogle overordnede krav til foreninger, som følger forneden: 

 • Overordnede krav til foreninger
 • Mindst to medlemmer
 • Medlemmerne har indgået en aftale om foreningens formål (oftest som vedtægter)
 • Medlemskredsen veksler
 • Medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter
 • Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som kan ændre vedtægterne og udøve ejerbeføjelser, hvis foreningen ejer noget
 • Foreninger har en selvstændig ledelse, der er valgt af medlemmerne på en generalforsamling
 • Foreningen behøver ikke at have nogen formue

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Hvornår skal en forening registreres?

Det er foreningens formål og faktiske aktivitet, som afgør, om den skal registreres og i givet fald hvordan. En evt. registrering afhænger derfor af foreningens form. 

En forening skal registreres, hvis den:

 • er erhvervsdrivende og medlemmerne har begrænset ansvar (f.m.b.a.)
 • har ansatte og skal udbetale løn (fx til en vicevært)
 • skal modtage tilskud fra det offentlige (registreres som frivillige foreninger)
 • skal drive erhverv (fx en kiosk i en idrætsforening) og muligvis momsregistreres
 • skal importere eller eksportere (fx en indkøbsforening)
 • Vedtægter og bestyrelsesoversigt skal vedlægges registreringen, som sker på Virk

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her