Gældsbrev

Udarbejdelse og Anvendelse af Gældsbreve: I denne sektion af guiden gennemgår vi processen for udarbejdelse og anvendelse af gældsbreve. Lær om, hvordan man korrekt opretter et gældsbrev, de nødvendige oplysninger, der skal inkluderes, og de juridiske overvejelser, der skal tages i betragtning. Denne del af guiden giver praktiske råd om, hvordan man effektivt kan bruge gældsbreve til at dokumentere lån og sikre klarhed i finansielle forpligtelser.

Gældsbrev
Et gældsbrev er en skriftlig erklæring, hvor en person erkender at have en ensidig samt ubetinget pligt til, at betale et bestemt pengebeløb. I gældsbrevet er der ofte en række forskellige faktorer og vilkår som f.eks. rentesats, afdragsform, betalingsterminer osv.  

Hvad er et gældsbrev?
Et gældsbrev giver en kreditor sikkerhed og bevis for sit krav. Gældsbrevsloven beskriver to typer af gældsbreve: omsætningsgældsbreve og simple gældsbreve.

Der findes 3 former for omsætningsgældsbreve: 

  1. Ihændehavergældsbreve – dvs. gældsbreve, som lyder på betaling til ihændehaveren eller ikke angiver, hvem der skal betales til.
  2. Ordregældsbreve – der lyder på betaling til en bestemt person eller for en ordre. 
  3. Pantebreve – i fast ejendom, medmindre andet fremgår af pantebrevet.

Alle andre gældsbreve er simple gældsbreve. Simple gældsbreve fortæller, hvem brevet er til, men fortæller ikke, at det også skal være til omsætning. Hvis et gældsbrev ikke hører under de tre former for omsætningsgældsbreve, er det et simpelt gældsbrev. 

Hvem skal et gældsbrev indfries til?

Det afhænger først og fremmest af typen af gældsbrevet, når en debitor skal indfri sit gældsbrev. Hvis det er et omsætningsgældsbrev der hører under kategorien ihændehaveren, kan debitor indfri gælden til den person, som har brevet, altså den person som fysisk råder over brevet. 

Eksempel: Isabella har lånt penge af Martin, og i den forbindelse har de udarbejdet et gældsbrev. Der står i brevet, at Isabella skal betale til “Martin eller ordre”. Det er derfor et omsætningsgældsbrev. Isabella skal indfri gælden til Martin, da det er hans navn som står på brevet. Men hvis Martin vælger at give brevet videre vil der være en ny indehaver af gældsbrevet.

Videregivelse af et gældsbrev 

Når en kreditor vælger at videregive et gældsbrev, er denne person ikke længere berettiget til gælden. Det kræver ikke accept fra en debitor at videregive et gældsbrev. Dog bør den oprindelige kreditor gør debitor opmærksom på, at der er sket en videregivelse.
Hvis gældsbrevet er et simpelt gældsbrev, kan den nye indehaver af brevet ikke stilles bedre end den oprindelige kreditor. På den måde bevarer debitor de samme indsigelser over for den nye indehaver.

Ved omsætningsgældsbreve kan den nye indehaver godt stilles i en bedre situation. Fordi at debitor ikke kan gøre indsigelser om, at brevet f.eks. var forkert underskrevet, at det aftalte vederlag ikke er modtaget eller at gælden allerede var betalt før videregivelsen.