Generalforsamling

Gennemførelse af en Effektiv Generalforsamling: I denne del af guiden fokuserer vi på, hvordan man planlægger og gennemfører en effektiv generalforsamling. Fra udarbejdelsen af dagsordenen til stemmeprocesser og dokumentation, giver vi indsigt i de bedste praksisser for at sikre, at generalforsamlingen opfylder både juridiske krav og virksomhedens behov. Lær om de vigtige aspekter, der skal tages i betragtning for at gøre generalforsamlingen både produktiv og i overensstemmelse med virksomhedens interesser og vedtægter.

Selskaber afholder én gang om året ordinær generelforsamling. Her mødes alle selskabets aktionærer og tildeles en stemmeret ved en evt. afstemning om forskellige spørgsmål omkring virksomhedens drift og fremtid. Derudover får aktionærer og medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen af selskabet.

Dagsordenen ved ordinære generelforsamlinger

Mange generelforsamlinger følger den samme dagorden. Dagordnen indeholder blandt andet:

  • Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for forrige år.
  • Anvendelse af overskud eller dækning af et evt. underhold iht. den godkendte årsrapport.
  • Budgetfastlæggelse.
  • forslag til bestyrelsen og aktionærerne.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • Valg af revisor.
  • Spørgsmål, som efter selskabets vedhæfter er henlagt til generelforsamlingen.

Generel forsamlinger og dens dagorden kan være forskellig fra selskab til selskab.

Sædvanligvis afholdes en ordinær generelforsamling i god tid, så den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.