Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Generalforsamling

Selskaber afholder én gang om året ordinær generelforsamling. Her mødes alle selskabets aktionærer og tildeles en stemmeret ved en evt. afstemning om forskellige spørgsmål omkring virksomhedens drift og fremtid. Derudover får aktionærer og medlemmer mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen af selskabet.

Dagsordenen ved ordinære generelforsamlinger

Mange generelforsamlinger følger den samme dagorden. Dagordnen indeholder blandt andet:

  • Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for forrige år.
  • Anvendelse af overskud eller dækning af et evt. underhold iht. den godkendte årsrapport.
  • Budgetfastlæggelse.
  • forslag til bestyrelsen og aktionærerne.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • Valg af revisor.
  • Spørgsmål, som efter selskabets vedhæfter er henlagt til generelforsamlingen.

Generel forsamlinger og dens dagorden kan være forskellig fra selskab til selskab.

Sædvanligvis afholdes en ordinær generelforsamling i god tid, så den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her