Gennemgang af årsregnskab

Nøgleelementer i Udvidet Gennemgang: Denne sektion af guiden fokuserer på nøgleelementerne i en udvidet gennemgang af årsregnskabet. Lær om de forskellige aspekter, der bliver analyseret, herunder likviditet, solvens og rentabilitet, og hvordan denne information kan bruges til at træffe informerede beslutninger. Vi giver indsigt i, hvordan en udvidet gennemgang kan hjælpe med at afsløre dybere økonomiske tendenser og mønstre, som er essentielle for langsigtede strategiske beslutninger.

”Udvidet gennemgang” er en særlig revisionsstandard, som kan være et optimalt valg for virksomheder i regnskabsklasse B og som ikke har behov for den sikkerhed, der følger med den traditionelle revisionsproces. Det giver, så at sige, mindre virksomheder et mindre omfattende alternativ til revision. Ved udvidet gennemgang foretages der en gennemgang af regnskabet, på baggrund af analyser af regnskabet, som er udarbejdet i forvejen af virksomheden, og ved forespørgsler til relevante personer i virksomheden.

Med andre ord adskiller en udvidet gennemgang sig fra den traditionelle revision, ved at en revisor som udgangspunkt:

  • ikke foretager en kontrol af en virksomheds fysiske lager, men forholder sig til den optælling som virksomheden selv har foretaget
  • ikke foretager kontrollere regnskabstal- og oplysninger ved test til underliggende dokumentation
  • ikke udarbejder en skriftlig rapportering til ledelsen i virksomheden

En udvidet gennemgang kan ikke sidestilles med revision. Den giver ikke samme sikkerhed for årsrapportens regnskabsoplysninger, men kan derimod være et godt alternativ for de virksomheder, som ikke kan være foruden den høje grad af sikkerhed, som traditionel revision giver.

Hvem kan vælge en udvidet gennemgang?

De fleste virksomhedsformer kan vælge at få foretaget en udvidet gennemgang i stedet for revision. Dog skal to ud af tre følgende kriterier være opfyldt:

  • virksomheden skal have en omsætning på mindre end 72 mio. kr.
  • virksomhedens balancesum skal være mindre end 36 mio. kr., eller
  • virksomheden skal have mindre end 50 ansatte.

Hvordan og hvem foretager en udvidet gennemgang i praksis?  

Ved udvidet gennemgang i mindre og mellemstore virksomheder, vil der ofte være en proces, hvor en revisor opstiller regnskabet på baggrund af virksomhedens bogholderi og andre dokumenter samt ledelsens oplysninger.

Arbejdet indledes med;

  • at en revisor opnår et overordnet kendskab til virksomheden og brancheforhold, der gælder for virksomheden, samt den regnskabsmæssige begrebsramme.
  • Revisor vil i det følgende primært forespørge ledelsen om oplysninger, interviewe personalet, foretage analyser suppleret med enkelte lovkrævede handlinger. Denne kan eventuelt også supplere med bilagskontrol efter behov.
  • Til slut vil revisor udtrykke eventuelle forbehold, hvilket vil sige uenigheder med ledelsen eller supplerende oplysninger, i selve revisorerklæringen, hvis der vurderes at være behov for det.

Udvidet gennemgang – god ide for små og mellemstore virksomheder

Som gennemgået foroven, er en udvidet gennemgang en mindre omfattende alternativ til traditionel revision, hvorfor det også er mindre omkostningsfuldt. Falder man ind for grænserne af udvidet gennemgang, kan det være en god idé at prøve det. Men det er dog vigtigt, at man tager forbehold for de interessenter der måtte være i virksomheden – her tænkes der eksempelvis på banken eller kreditorer.