Goodwill

Vurdering og Håndtering af Goodwill: I denne sektion af guiden fokuserer vi på, hvordan man korrekt vurderer og håndterer goodwill i en virksomheds finanser. Lær om forskellige metoder til beregning af goodwill og de regnskabsmæssige overvejelser, der er involveret. Vi giver indsigt i, hvordan goodwill kan påvirke beslutningstagning og strategi i forretningsudvikling og investeringer.

Goodwill er et begreb indenfor regnskab. Det er et udtryk for den merværdi, en virksomhed kan have i form af eksempelvis omdømme, fast kundekreds, netværk osv. 

Hvad er Goodwill?

Goodwill er overordnet set den værdi en virksomhed har i deres omdømme. Virksomheder har som regel et brand og en vis status på markedet. Dette kan være en større eller mindre værdi, men denne form for værdi er ikke noget man kan tage og føle på, og er derfor et vurderingsspørgsmål. Derfor er det svært at regne præcist, hvad en virksomheds omdømme og status er værdi i penge. Goodwill er kort fortalt lig med den værdi, som køber betaler udover virksomheden aktiver fratrukket virksomheden passiver.

Hvordan beregnes Goodwill?
Det er ikke altid nemt at sætte tal på, da det kan være en diffus størrelse. Det er de virksomheder, som selv har købt sig til goodwill, som har det i deres regnskab for virksomheden. Eksempelvis hvis man har opkøbt en virksomhed, så vil udgifterne fremgå af regnskabet. Hvis man derimod ikke har købt sig til goodwill, har man ikke noget tal på det. Sælger vil altid være interesseret i at sætte prisen på sin virksomheds goodwill høj, hvor køber gerne ville sætte prisen så lavt som muligt. Men SKAT har fastsat nogle regler på det område og derfor er der ikke helt frie tøjler på området, da de følger med for at sikre sig, de bliver overholdt. 

Ved salg af virksomhed

Goodwill bliver først rigtig interessant at kigge på når man skal videresælge en virksomhed. Her er det nemlig relevant at kigge på den værdi, som den pågældende virksomhed har oparbejdet. Ejer man f.eks. en malervirksomhed, og gerne vil nedlægge sin virksomhed på grund af sygdom, kan man sælge den videre til en anden virksomhed i branchen mod betaling. Den merværdi, som køber betaler for, kan blandt andet tage form af patenter, brand, faste kunder eller specialviden.