Handelsbetingelser

Udarbejdelse af Effektive Handelsbetingelser: I denne sektion af guiden diskuteres nøgleelementerne i at udarbejde effektive handelsbetingelser. Lær om betydningen af klarhed, omfattende dækning af forskellige aspekter af handel, og tilpasning til specifikke branchekrav. Denne del af guiden giver praktiske råd til, hvordan man skaber handelsbetingelser, der ikke kun beskytter din virksomheds interesser, men også fremmer positive og varige forretningsforhold.

Handelsbetingelser
Handelsbetingelser beskriver de forhold og vilkår der er gældende mellem en kunde og en virksomhed i forbindelse med salg af en vare eller en ydelse. Hvis man har en webshop, er det meget vigtigt at man er opmærksom på virksomhedens handelsbetingelser er frit tilgængelige for de kunder der besøger webshoppen. Derudover skal handelsbetingelserne også være dækkende i forhold til virksomhedens aktiviteter. Handelsbetingelserne beskytter både køber og sælger, og skal derfor tilpasses virksomhedens forretning.

Er der lovkrav til handelsbetingelserne?
Handelsbetingelser kan laves på flere måder, og der er ingen lov som fortæller, hvordan betingelserne skal udformes. Men en virksomhed kan ikke lave sine handelsbetingelser som de vil. Alt efter hvad virksomheden sælger og hvem deres kunder er, stilles der en række krav til handelsbetingelserne. Det ikke en bestemt lov, der bestemmer kravene til handelsbetingelserne, men det er flere love. Det er købeloven, forbrugeraftaleloven og E-handelsloven der dikterer indhold og udformning af en virksomheds handelsbetingelser. 

Hvad skal handelsbetingelser indeholde?
Handelsbetingelser skal altid tilpasses den enkelte virksomhed. Men ifølge en række love er der nogle forhold, der skal beskrives og som er vigtigt at inkluderer i handelsbetingelserne: 

 1. Virksomhedsoplysninger – navn, adresse, CVR-nummer osv.  
 2. Priser og betaling – Valuta, moms og betalingsformer.  
 3. Levering – Hvordan levering/ydelsen sker samt hvornår kunden kan forvente den leveret.  
 4. Ansvar – Beskrivelse af ansvaret i forhold til salget af varen.  

 

 1. Returnering – Hvordan varen skal returneres og hvilken stand den skal være i.  
 2. Databehandling – Hvordan kundens data benyttes og beskyttes.  
 3. Klagemulighed – Hvis der sælges til privates forbruger, er virksomheden forpligtet til
  at oplyse om klagemulighederne inden for EU.  
 4. Kontakt – Kunden skal oplyses, om hvordan de kan kontakte virksomheden.  
 5. Ændringer – Beskrivelse af, hvornår og hvordan virksomheden kan ændre deres handelsbetingelser.  
 6. Lov og værneting – Hvilke love der er gældende for handlen.