Holdingselskab

Strategisk Anvendelse af Holdingselskaber: I denne sektion af guiden udforsker vi, hvordan man strategisk kan anvende holdingselskaber i virksomhedsplanlægning. Lær om de forskellige måder, et holdingselskab kan strukturere og administrere sine investeringer, fordelene ved skattestrukturering, og hvordan det kan beskytte aktiver. Denne del af guiden giver indsigt i, hvordan holdingselskaber kan anvendes til at optimere en virksomheds portefølje og styrke dens markedsværdi.

Et holdingsselskab er et selskab, som sædvanligvis har til formål at eje aktier eller anparter i et eller flere andre selskaber – også kaldte driftselskaber. Holdingselskabet kan være fordelagtigt i et forretnings- og skattemæssigt øjemed. Man kan eksempelvis begrænse risikoen, ved at drive virksomhed i ét selskab, og opspare kapitalen i et andet selskab (holdingselskab). Dette kaldes en holdingkonstruktion, hvor modselskabet i dette tilfælde er holdingselskabet, som du vælger at opspare i og driftsselskabet, hvor den egentlige ”arbejder”, vil være dens datterselskab.

Stiftelse og registrering

Stiftelsen af et holdingsselskab foregår på samme med som de to andre kapitalselskaber (A/S og ApS) der findes. Registreringsproceduren og kravene om dokumentation er stort set det samme og foregår på Erhvervsstyrelsens IT-system. Mange søger hjælp ved en professionel revisor, som har den faglige indsigt og erfaring med netop at stifte den ovennævnte selskabstype.

Følgende dokumenter skal registreres:

  1. Stiftelsesdokument.
  2. Dokumentation for kapital.
  • Vedtægter.
  1. Ejerbog.
  2. Ejeraftale.

Derudover følger der også nogle andre krav ved stiftelsen af et aktieselskab.

  • Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet.
  • Stiftere af et aktieselskab har ikke pligt til at indskyde kapital, men skal være enten fysiske eller juridiske personer. Juridiske personer må ikke være under stiftelse eller tvangsopløsning.
  • Stiftere må ikke være under konkurs eller rekonstruktion.
  • Fysiske personer skal være myndige og må ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.