Kapacitetsomkostninger

Strategier for Håndtering af Kapacitetsomkostninger: I denne sektion af guiden udforsker vi forskellige strategier for effektiv håndtering af kapacitetsomkostninger. Lær om vigtigheden af nøje planlægning og justering af kapacitetsudnyttelse for at maksimere rentabilitet. Denne del af guiden tilbyder praktiske råd om, hvordan virksomheder kan reducere kapacitetsomkostninger, uden at gå på kompromis med kvalitet og ydeevne.

Kapacitetsomkostninger – også kaldet faste omkostninger

Når man driver en virksomhed, er det selvsagt reglen, at der også vil følge faste udgifter med. Disse udgifter kaldes også kapacitetsomkostninger. Det dækker over alle de omkostninger som er forbundet med driften af virksomheden. Her tænkes der ikke i produktionsprisen af et produkt, men derimod den leje man f.eks. betaler for opbevaring – altså huslejen. Har man ansatte, vil deres lønomkostninger også være en del af de faste omkostninger, altså kapacitetsomkostningerne. 

Forskellige former for kapacitetsomkostninger

Forskellen på de nedstående former for kapacitetsomkostninger, er, hvornår betalingen finder sted ift., hvornår kapaciteten bliver brugt.  

Kapacitetsomkostninger kan deles op i to forskellige former: 

  • Kontante kapacitetsomkostninger

Ved kontante kapacitetsomkostninger tænkes der i lønninger, husleje og kontorartikler, som er typiske eksempler på en kontant kapacitetsomkostning. Betalingen til førnævnte omkostninger falder på samme tid, som den bliver brugt. 

  • Afskrivninger

Ved afskrivninger tænkes der eksempelvis på den maskine eller bil som virksomheden bruger i driften af virksomheden. Selvom virksomheden måtte betale for bilen eller maskinen med det samme, vil de formentlig blive brugt mange år frem i tiden, hvorfor betalingen af kapaciteten ikke falder på samme tid som kapaciteten bliver brugt. Afskrivning betyder altså med andre ord, at man betaler for års forbrug på én gang.

Kapacitetsomkostninger ved etablering af ny virksomhed

Der følger altid udgifter med når man skal starte en ny virksomhed. Her er metaforen om at man ”med penge laver penge” rigtig god at bruge. Man skal som det første etablerer virksomheden ved at finde en base eller kapacitet for at den i det hele taget kan eksistere. Her tænkes der helt præcist på behovet for lokaler hvorfra virksomheden kan drives, inventar og alt der nu følger af at man kan drive en virksomhed. 

Når basen er etableret og den første kapital i virksomheden er skudt ind, vil der følge kapacitetsomkostninger med, da de er til for, at man kan drive virksomheden videre. Vokser ens virksomhed, som for mange er målet, og der med det følger nye ansatte eller eksempelvis flere produktionsmaskine, vil kapacitetsomkostningerne stige tilsvarende.