Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Kapital:

Kapital – hvad er kapital? 

Kapital er et generelt udtryk for værdi i form af penge. Det kan også betyde de ressourcer, som en person eller organisation har i form af f.eks. uddannelse, bygninger og maskiner. Kapital kan derfor tilskrives at være en beholdning af kapitalgoder. 

En virksomhed kan skaffe kapital ved f.eks. forskellige former finansiering, eller fra ejerne, ved tilbageholdt overskud eller ved salg af værdier (aktiver). 

De forskellige kapitalformer inden for virksomhedsverdenen 

Som nævnt foroven betyder kapital sædvanligvis de ressourcer, som en person eller organisation besidder. Det vil sige, at man kan tænke kapital ind som noget nogen har eller nogen kan bruge af. Der findes flere former for kapital og som bliver brugt på flere forskellige måder. Her forneden vil der være en kort gennemgang af de forskellige kapitalformer: 

 

  • Egenkapital

 

Egenkapital er den værdi, som virksomhedsejeren skyder ind i første omgang i virksomhedens opstartsfase, men kan også være aktuel senere hen. I forbindelse med aktie- og anpartsselskaber vil det være i form af selskabskapital og opsparede reserver. 

 

  • Fremmedkapital

 

Fremmedkapital er den kapital, som virksomheden har lånt. Det kan dreje sig om banklån f.eks. 

 

  • Virksomhedens driftskapital

 

Ovenstående kapitalform er den kapital, som er nødvendig for at holde virksomhedens drift i gang. Her tænkes der f.eks. på arbejdsløn og materialer. Det er en del af omsætningaktiverne,. 

 

  • Realkapital

 

Realkapital kan opdeles i forskellige i to forskellige former og er udtryk der bliver brugt i virksomhedsverdenen. Ved realkapital taler man om fast og flydende realkapital. Fast realkapital er noget man kan anvende gentagne gange i produktionsprocessen, og den omfatter blandt andet bygninger, maskiner, transportmidler mv. Realkapital kan alene anvendes én gang i produktionsprocessen, og den består f.eks. af rå- og hjælpestoffer, komponenter o.l.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her