Kapital

Optimering af Kapitalressourcer: I denne sektion af guiden dykker vi ned i, hvordan virksomheder kan optimere deres kapitalressourcer. Lær om strategier for kapitalfremskaffelse, effektiv kapitalallokering og styring af likviditet. Denne del af guiden giver praktiske tips til, hvordan man balancerer risiko og afkast, og hvordan man maksimerer kapitalens indvirkning på virksomhedens resultater.

Kapital – hvad er kapital? 

Kapital er et generelt udtryk for værdi i form af penge. Det kan også betyde de ressourcer, som en person eller organisation har i form af f.eks. uddannelse, bygninger og maskiner. Kapital kan derfor tilskrives at være en beholdning af kapitalgoder. 

En virksomhed kan skaffe kapital ved f.eks. forskellige former finansiering, eller fra ejerne, ved tilbageholdt overskud eller ved salg af værdier (aktiver). 

De forskellige kapitalformer inden for virksomhedsverdenen 

Som nævnt foroven betyder kapital sædvanligvis de ressourcer, som en person eller organisation besidder. Det vil sige, at man kan tænke kapital ind som noget nogen har eller nogen kan bruge af. Der findes flere former for kapital og som bliver brugt på flere forskellige måder. Her forneden vil der være en kort gennemgang af de forskellige kapitalformer: 

  • Egenkapital

Egenkapital er den værdi, som virksomhedsejeren skyder ind i første omgang i virksomhedens opstartsfase, men kan også være aktuel senere hen. I forbindelse med aktie- og anpartsselskaber vil det være i form af selskabskapital og opsparede reserver. 

  • Fremmedkapital

Fremmedkapital er den kapital, som virksomheden har lånt. Det kan dreje sig om banklån f.eks. 

  • Virksomhedens driftskapital

Ovenstående kapitalform er den kapital, som er nødvendig for at holde virksomhedens drift i gang. Her tænkes der f.eks. på arbejdsløn og materialer. Det er en del af omsætningaktiverne,. 

  • Realkapital

Realkapital kan opdeles i forskellige i to forskellige former og er udtryk der bliver brugt i virksomhedsverdenen. Ved realkapital taler man om fast og flydende realkapital. Fast realkapital er noget man kan anvende gentagne gange i produktionsprocessen, og den omfatter blandt andet bygninger, maskiner, transportmidler mv. Realkapital kan alene anvendes én gang i produktionsprocessen, og den består f.eks. af rå- og hjælpestoffer, komponenter o.l.