Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Køb og salg af virksomhed: 

 

Køb og salg af virksomhed

Køb eller salg af virksomhed, kan også udtrykkes som når en den ene eller anden part køber eller sælger en virksomhed, hvormed der sker en virksomhedsoverdragelse. Det betyder grundlæggende, at en virksomhed overdrages til andre i forbindelse med et salg. Dette er selvsagt en stor proces som er betinget af omhu, professionalisme og viden. En virksomhedsoverdragelse kan medføre mange problemer, hvis den ikke gribes an på en måde, hvor der tages forbehold for samtlige forhold. 

Det er vigtigt at man sikre sig, førend man udarbejder en købsaftale, også kaldet en overdragelsesaftale, at alle oplysninger om virksomheden er tilvejebragt og at aftalen indeholder de nødvendige garanter for både køber og sælger. Desuden skal spørgsmål om de skattemæssige forhold og konsekvenser heraf være tilstrækkeligt belyste og der skal være en sikkerhed for, at samtlige af overdragelsesprocessens øvrige punkter gennemføres på en hensigtsmæssig måde. 

Hvorfor det er vigtigt at inddrage en erhvervsadvokat?

For at kunne gennemføre en virksomhedsoverdragelse på den mest optimale og sikreste måde, så man ikke støder på uhensigtsmæssige fejl, som kan bevirke, at virksomhedsoverdragelsen annulleres eller forårsager problemer, er det vigtigt at gennemføre virksomhedsoverdragelsen i samarbejde med virksomheden, dens ledelse og ejere samt de tilknyttede rådgivere, særligt en erhvervsadvokat og revisor. Man skal være opmærksom på, at erhvervsadvokaten skal have beskæftiget sig med virksomhedsoverdragelse og tidligere har specialiseret sig i området, da en succesfuld virksomhedsoverdragelse kræver omhu og ekspertviden. 

Virksomhedsoverdragelsens betydning for lønmodtagere 

Lov om virksomhedsoverdragelse regulerer forholdet mellem lønmodtagere og virksomheden der overdrages. Loven sikrer, at man som løntager har de samme rettigheder som, hvis man fortsat arbejdede i den samme virksomhed som er blevet overdraget. Formålet er, at en lønmodtager ikke skal opleve mærkbare ændringer i sit ansættelsesforhold. Bevirker en virksomhedsoverdragelse derimod, at en lønmodtager kommer ud for, at dens rettigheder ændres eller arbejdsforholdene bliver en anden, skal man søge hjælp hos sin fagforening eller en erhvervsadvokat.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her