Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Landbrugsejendom:

Overvejer man at købe en eller flere landbrugsejendomme eller et stykke jord med landsbrugspligt, følger der en række regler, man skal erklære, at man vil overholde. En landbrugsejendom er en ejendom, som enten kan bruges til at drive erhverv eller til almindelig beboelse eller begge dele. 

Selve køb og salgsprocessen kan være bureaukratisk og langstrakt, hvis man ikke på forhånd har sat sig ind i det, da landbrugsejendomme er stærkt reguleret af landbrugsloven. 

Hvad er en ejendom med landbrugspligt?

Når en ejendom er noteret med landbrugspligt, er den omfatter af landbrugslovens regler. Der gælder derfor en helt række særlige regler for disse ejendomme, også når det kommer til køb og salg. 

Forudsætningen for at en ejendom kan blive noteret som en landbrugsejendom, er, at den på ejerens begæring noteres som landbrugsejendom i matrikelregistret, hvilket den alene kan, hvis den er på 2 hektar eller derover og at ejendommen anvendes til; 

  • Landbrug
  • Skovbrug
  • Gartneri
  • Blomstergartneri 
  • Frugtplantage
  • Planteskole 

Ingen forbrugerbeskyttelse

Køber skal være opmærksom på, at denne ikke er beskyttet af loven om forbrugerbeskyttelse, som ved køb af fast ejendom. Sælger har ingen forpligtelse til at udarbejde en tilstandsrapport, hvorfor køber hellere ikke kan tegne en ejerskifteforsikring på landbrugsejendommen.

Derudover er der hellere ikke de seks dages advokatforbehold i købsaftalen, og køber er derfor bundet af aftalen, hvis denne skriver under. 

Andre skatteregler ved køb og salg af landbrugsejendomme

Landbrugsejendomme skiller sig også ud ved at der ved handel med dem gælder helt specifikke finansieringsregler- og skatteregler. Det er SKAT, der bestemmer om en ejendom skal betragtes som en landbrugsejendom eller en beboelsesejendom, hvilket kan have en betydning for, om der skal betales skat ved et salg. Det har at gøre med at en beboelsesejendom ved et salg som udgangspunkt er skattefritaget, hvorimod en landbrugsejendom, da den bliver betragtet som erhverv, ikke er fritaget hvorfor der skal betales skat ved et salg.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her