Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en særlig afgift for nogle virksomheder, som er fritaget for at betale moms efter momslovens § 13. Disse § 13 virksomheder er forpligtet til at registrere deres virksomheder for lønsumsafgift, når grundlaget for lønsumsafgiften overstiger 80.000 kr. for indkomståret, hvilket vil sige, at virksomheden omsætter for mere end 80.000 kr. årligt. Det vil sige, at lønsumsafgiften er en anden type afgift, som nedstående virksomheder skal betale til SKAT i stedet for at betale moms.

Virksomheder, der sælger momsfrie ydelser, og som skal registreres for lønsumsafgift er f.eks.:

  • Læger
  • Tandlæger
  • Fysioterapeuter
  • Psykologer
  • Bedemænd
  • Banker
  • Taxavognmænd og andre

Hvordan beregner man lønsumsafgiften?

Lønsumsafgiften beregnes af virksomhedens lønsum + virksomhedens overskud. Lønsummen er det samlede beløb, der bliver betalt i løn og løntillæg til virksomhedens ansatte. I tilfælde, hvor en virksomhed ikke har nogen ansatte, vil lønsumsafgiften blive betalt af det samlede overskud ejeren har tjent.

Lønsumsafgiften kan beregnes på følgende måde:

(lønsum +/- skattemæssigt over/underskud med visse reguleringer) * 4,12 %.

Beregning af lønsumsafgift hvis man har ansatte og overskud:

En virksomhed har en lønsum på 1.000.000 kr. og et skattemæssigt overskud efter reguleringer på 1.600.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

(1.000.000 kr.+ 1.600.000 kr.) * 4,12 % = 107.120 kr.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her