Lønsumsafgift

Strategier for Effektiv Håndtering af Lønsumsafgift: Udforsk effektive strategier og bedste praksisser for håndtering af lønsumsafgift, herunder hvordan man kan optimere skattepligtige ydelser og holde sig opdateret med lovgivningsmæssige ændringer.

Lønsumsafgift er en vigtig skattemæssig overvejelse for visse virksomheder i Danmark, især dem, der er fritaget for at betale moms. Forståelsen af, hvad lønsumsafgift er, hvem der skal betale den, og hvordan den beregnes, er afgørende for at sikre overholdelse af skattelovgivningen og undgå unødige økonomiske byrder.

Hvad Er Lønsumsafgift?
Lønsumsafgift er en skat, som pålægges visse virksomheder, der er fritaget for moms ifølge momslovens § 13. Denne afgift gælder for virksomheder, hvis lønsum og/eller overskud overstiger en bestemt grænse. For 2022 er denne grænse sat til 80.000 kr. i lønsum og/eller overskud. Det betyder, at hvis en virksomhed har en lønsum på over 80.000 kr., eller hvis den genererer et overskud over dette beløb, er den forpligtet til at registrere sig og betale lønsumsafgift.

Hvem Skal Betale Lønsumsafgift?
Lønsumsafgiften gælder primært for virksomheder, der tilbyder momsfrie ydelser. Nogle eksempler på sådanne virksomheder inkluderer:

 • Lægepraksis
 • Tandlægeklinikker
 • Fysioterapiklinikker
 • Psykologpraksis
 • Begravelsesforretninger
 • Finansielle institutioner som banker
 • Taxavognmænd

Beregning af Lønsumsafgift
Lønsumsafgiften beregnes som en procentdel af virksomhedens lønsum og overskud. Lønsummen inkluderer alle lønudgifter betalt til ansatte, mens overskuddet reguleres skattemæssigt for visse poster. Formlen for beregningen er:

Lønsumsafgift=(lønsum±skattemæssigt over/underskud efter reguleringer)×4,12%

Eksempel på Beregning af Lønsumsafgift
Lad os antage, at en klinik har en årlig lønsum på 1.000.000 kr. og et skattemæssigt overskud efter reguleringer på 1.600.000 kr. Således vil lønsumsafgiften for året være:

(1.000.000 kr.+1.600.000 kr.)×4,12%=107.120 kr.

Vigtigheden af Nøjagtig Beregning
Korrekt beregning og betaling af lønsumsafgift er afgørende for at undgå skattesanktioner. Virksomheder skal sikre, at de har de nødvendige regnskabs- og løninformationer til rådighed for præcis beregning. Det er også vigtigt at holde sig opdateret med eventuelle ændringer i satser eller regler vedrørende lønsumsafgift.

Hvorfor Overveje Ekstern Assistance?
Da beregningen af lønsumsafgift kan være kompleks, især når det kommer til reguleringer og skattejusteringer, kan det være en fordel for mange virksomheder at søge assistance fra eksterne revisorer eller skatterådgivere. Disse fagfolk kan tilbyde værdifuld assistance med hensyn til:

 • Korrekt beregning af lønsumsafgift.
 • Sikring af overholdelse af relevante skattelove og -regulativer.
 • Rådgivning om optimering af skattebyrden.

Overvejelser ved Valg af Revisor eller Skatterådgiver

Når man vælger en ekstern partner til hjælp med lønsumsafgift, er det vigtigt at overveje:

 • Erfaring og ekspertise inden for skat og specifikt lønsumsafgift.
 • Omdømme og pålidelighed.
 • Evnen til at tilbyde skræddersyede løsninger baseret på virksomhedens specifikke behov.
 • Fleksibilitet og evne til at reagere hurtigt på ændringer i skattelovgivningen.

Revimatch: Din Partner i Lønsumsafgift:
Revimatch specialiserer sig i at forbinde virksomheder med de mest kompetente og erfarne revisorer og skatterådgivere. Gennem vores omfattende netværk kan vi hjælpe med at finde den ideelle partner, der kan assistere med alle aspekter af lønsumsafgift, fra beregning til compliance og optimering.

Vores tjenester er designet til at gøre processen med lønsumsafgift så smidig og effektiv som muligt, så din virksomhed kan fokusere på kerneaktiviteterne, mens vi håndterer de komplekse skatteforhold. Med Revimatch får du adgang til en pulje af revisorer og skatterådgivere, der kan tilbyde skræddersyede løsninger tilpasset til din virksomheds unikke behov.

Konklusion
Forståelsen af lønsumsafgift og dens korrekte beregning er afgørende for enhver virksomhed, der er fritaget for moms. Ved at holde sig velinformeret og muligvis søge ekstern assistance, kan virksomheder sikre, at de overholder skattelovgivningen og undgår unødvendige økonomiske byrder. Med Revimatch ved din side er du sikret professionel hjælp til at navigere i de komplekse skatteregler omkring lønsumsafgift.