Momsafregning

Effektiv Håndtering og Indberetning af Moms: Denne sektion fokuserer på strategier for effektiv håndtering og indberetning af moms. Lær hvordan du kan forenkle processen, forbedre nøjagtigheden og sikre overholdelse af de skattemæssige love og regler vedrørende moms.

Momsafregning – Hvad er momsafregning?
Momsafregning er en afgift, der dækker over differencen mellem en virksomheds salgsmoms og købsmoms.  Hvis man som virksomhed skal afregne sin moms, så er det den forskel der er mellem købsmoms, som også kaldes indgående moms, og salgsmoms, som kaldes udgående moms, som skal findes. 

 • Købsmoms (indgående moms) er når man betaler moms, ved køb af varer fra forskellige leverandører.
 • Salgsmoms (udgående moms) er den moms en virksomhed skal lægge på deres varer og senere afregne det med SKAT.

Det er vigtigt, som virksomhed at have styr på momsafregning, da næsten alle varer og ydelser i Danmark er tillagt et skattetillæg på 25 %, som kaldes moms. Man skal tillægge moms til beløbet, når man sælger en vare eller ydelse. Hvis en virksomhed f.eks. sælger en vare for 2.000 kr., skal der tillægges 500 kr. i moms. Derfor skal kunden betale 2500 kr., hvor virksomheden senere skal afregne de 500 kr. moms med SKAT. Så moms er en afgift pålagt kunden og ikke de erhvervsdrivende. Derudover slipper man som erhvervsdrivende for den merudgift, som momsen vil være, hvis du ikke kunne trække den fra. Så hvis man som virksomhed køber en vare for 2.000 kr., kan man få momsbeløbet på 500 kr. refunderet af SKAT. 

Hvordan afregnes moms?
Moms afregnes med SKAT, hvor man her skal angive både sin salgsmoms og købsmoms.  Hvis den udgående moms for en virksomhed overstiger den indgående moms, så skal virksomheden betale dette beløb til SKAT. Hvis man derimod ikke overstiger den indgående moms og det er omvendt, så får virksomheden differencen fra SKAT. Det kan have konsekvenser for en virksomhed hvis de indberetter moms for sent. Dette ville resultere i, at man får en bøde, hvis man derimod betaler momsen for sent, så skal man betale en månedlig rente fra forfaldstidspunktet. 

Hvornår skal moms afregnes?
Hvornår momsen skal beregnes, afhænger helt aldeles af virksomhedens størrelse. Der er nemlig forskellige frister for indberetning og betaling af moms.  

 • Moms i nystartede virksomheder:
  Som nystartede virksomhed så skal momsen afregnes hvert kvartal og dermed også indberette og betale momsen 2 måneder efter kvartalets udløb. 
 • Moms i små virksomheder:
  Hvis man har et salg på højest 5 mio.kr. om året så bliver man betragtet som en lille virksomhed, hvor momsen skal afregnes halvårligt.
 • Moms i mellemstore virksomheder:
  Hvis man har et salg på 5-50 mio. kr. om året så bliver man betragtet som en mellemstore virksomhed, hvor momsen skal afregnes kvartalsvis. Ligesom ved nystartede virksomheder, så skal momsen indberettes to måneder efter kvartalets udløb.

Moms i store virksomheder
Hvis man har et salg som overstiger 50 mio. kr. om året så bliver man betragtet som en stor virksomhed, hvor momsen skal afregnes månedligt. Momsen skal indberettes seneste 25 dage efter månedens udløb.