Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Momsafregning:

 

Momsafregning – Hvad er momsafregning?
Momsafregning er en afgift, der dækker over differencen mellem en virksomheds salgsmoms og købsmoms.  Hvis man som virksomhed skal afregne sin moms, så er det den forskel der er mellem købsmoms, som også kaldes indgående moms, og salgsmoms, som kaldes udgående moms, som skal findes. 

 • Købsmoms (indgående moms) er når man betaler moms, ved køb af varer fra forskellige leverandører.

 • Salgsmoms (udgående moms) er den moms en virksomhed skal lægge på deres varer og senere afregne det med SKAT.

Det er vigtigt, som virksomhed at have styr på momsafregning, da næsten alle varer og ydelser i Danmark er tillagt et skattetillæg på 25 %, som kaldes moms. Man skal tillægge moms til beløbet, når man sælger en vare eller ydelse. Hvis en virksomhed f.eks. sælger en vare for 2.000 kr., skal der tillægges 500 kr. i moms. Derfor skal kunden betale 2500 kr., hvor virksomheden senere skal afregne de 500 kr. moms med SKAT. Så moms er en afgift pålagt kunden og ikke de erhvervsdrivende. Derudover slipper man som erhvervsdrivende for den merudgift, som momsen vil være, hvis du ikke kunne trække den fra. Så hvis man som virksomhed køber en vare for 2.000 kr., kan man få momsbeløbet på 500 kr. refunderet af SKAT. 

Hvordan afregnes moms?

Moms afregnes med SKAT, hvor man her skal angive både sin salgsmoms og købsmoms.  Hvis den udgående moms for en virksomhed overstiger den indgående moms, så skal virksomheden betale dette beløb til SKAT. Hvis man derimod ikke overstiger den indgående moms og det er omvendt, så får virksomheden differencen fra SKAT. Det kan have konsekvenser for en virksomhed hvis de indberetter moms for sent. Dette ville resultere i, at man får en bøde, hvis man derimod betaler momsen for sent, så skal man betale en månedlig rente fra forfaldstidspunktet. 

Hvornår skal moms afregnes? 

Hvornår momsen skal beregnes, afhænger helt aldeles af virksomhedens størrelse. Der er nemlig forskellige frister for indberetning og betaling af moms.  

 

 • Moms i nystartede virksomheder:
  Som nystartede virksomhed så skal momsen afregnes hvert kvartal og dermed også indberette og betale momsen 2 måneder efter kvartalets udløb. 

 

 

 

 • Moms i små virksomheder:
  Hvis man har et salg på højest 5 mio.kr. om året så bliver man betragtet som en lille virksomhed, hvor momsen skal afregnes halvårligt.

 • Moms i mellemstore virksomheder:
  Hvis man har et salg på 5-50 mio. kr. om året så bliver man betragtet som en mellemstore virksomhed, hvor momsen skal afregnes kvartalsvis. Ligesom ved nystartede virksomheder, så skal momsen indberettes to måneder efter kvartalets udløb.

 

Moms i store virksomheder
Hvis man har et salg som overstiger 50 mio. kr. om året så bliver man betragtet som en stor virksomhed, hvor momsen skal afregnes månedligt. Momsen skal indberettes seneste 25 dage efter månedens udløb.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her