Nøgletal

Anvendelse af Nøgletal i Strategisk Beslutningstagning: Denne sektion fokuserer på, hvordan man effektivt anvender nøgletal i strategisk planlægning og beslutningstagning. Lær at fortolke nøgletal for at forstå virksomhedens aktuelle præstationer og identificere områder til forbedring.

Nøgletal – Hvad er nøgletal?
Nøgletal er et begreb inden for regnskab, og er fundamentet for en regnskabsanalyse. Nøgletal har en betydning for analysen af en virksomheds økonomiske regnskab, og viser også sammenligning med andre virksomheder i samme branche. 

Hvis en virksomhed ønsker at finde frem til et indbyrdes forhold mellem to faktorer i virksomheden, som f.eks. sammenhængen mellem overskud og omsætning, er det nøgletallene man skal kigge på. 

Nøgletal er et af de vigtigste tal i en virksomhed, de giver virksomheden et overblik over, hvordan økonomien udvikler sig og selve virksomhedens økonomiske situation. For en virksomhed er det vigtigt at vide om man udvikler sig i den positive retning eller negative retning, og her er nøgletal et vigtigt element da man over tid kan sammenligne tallene fra et givent område. 

Forskellige nøgletal
Når en virksomhed skal analyser deres økonomiske situation og virksomhedens udvikling, kan man bruge forskellige slags nøgletal. 

Følgende nøgletal er de væsentlige:

Overskudsgraden 
Overskudsgraden er en væsentlig vigtig ting for en virksomhed, at analyser. Overskudsgraden viser nemlig om virksomheden er god til, at justere sine omkostninger til indtægterne. Det er et udtryk, for hvor stor en del af virksomhedens omsætning, overskuddet består af. Hvis man som virksomhed har en høj overskudsgrad, er man god til at tilpasse sine omkostninger i forhold indtægterne. 

Formlen for overskudsgraden er følgende:
Overskudsgrad: Resultat før finansielle poster/omsætning x 100

Afkastningsgrad
Her viser nøgletallet overskud i procent af aktiverne. Med andre ord kan man sige at afkastningsgraden viser, om virksomheden er i stand til at generere overskud ud fra den indskudte kapital altså både egen og fremmedkapital.  Jo højere afkastningsgraden er for en virksomhed, desto bedre er det.  Dette nøgletal viser med andre ord, om virksomheden er en god investering. Hvis virksomhedens egenkapital forrentning er mindre end afkastningsgraden, så taber virksomheden på sin fremmedkapital.  Hvis det så i stedet er omvendt, så får virksomheden mere ud af fremmedkapitalen, hvis man ser på det i forhold til, hvad det koster at låne den.  

Formlen for afkastningsgrad er følgende:
Afkastningsgrad: Resultat før finansielle poster/samlede aktiver x 100

Likviditetsgraden
Ved Likviditetsgraden viser nøgletallet, hvor mange procent de hurtigt omsættelige aktiver udgør i forhold til de kortfristede gæld. Hvis tallet er under 100 så har virksomheden en større kortfristede gældsforpligtelse, end den har omsætningsaktiver. Nøgletallet ved likviditetsgraden kort sagt et udtryk for, hvor betalingsdygtig virksomheden er.  

Formlen for likviditetsgraden er følgende:
Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristet gæld

Dækningsgrad
Dækningsbidrag er indtægter, fratrukket direkte omkostninger. Med andre ord hvor stort et beløb en virksomhed har tilbage efter de direkte salgsomkostninger, til at betale de faste omkostninger i virksomheden.

Formlen for dækningsgrad er følgende:
Dækningsgrad = Dækningsbidrag x 100 / Omsætning 

Soliditetsgrad
Her viser nøgletallet om en virksomheds evne til at bære et større tab. Man bruger soliditetsgraden til at komme frem til, hvor stor en procentdel af kapitalen, der kan mistes, inden fremmedkapitalen bliver rørt.  Det er positivt for en virksomhed, at have en høj soliditetsgrad, da det viser at en virksomhed er i stand til at kunne gennemgå et stort tab uden at komme i finansielle problemer. 

Formlen for soliditetsgrad er følgende:
Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 / Samlede aktiver

Nulpunktsomsætning
Nulpunktsomsætning viser hvor meget en der som minimums skal tjenes om året for, at det kan give et resultat på 0.  

Formlen for nulpunktsomsætning er følgende:
Nulpunktsomsætning: Kapacitetsomkostninger/dækningsgrad x 100