Priselasticitet

Beregning og Analyse af Priselasticitet i Praksis: Denne sektion dykker ned i, hvordan man praktisk udregner og analyserer priselasticitet. Lær at anvende teorien i virkelige scenarier for at forudsige og reagere på markedets prisfølsomhed.

Priselasticitet – Hvad er priselasticitet?

Priselasticitet er en måde, hvor man søger den rigtige pris på en vare. Man får med det mulighed for at se, hvor høj en grad en ændring i pris forårsage en ændring i efterspørgslen.  Det er kort fortalt en måde, hvorpå man kan fastslå en prisfastsættelse.

Priselasticitet bruges af økonomer til at forstå, hvordan udbud eller efterspørgsel ændrer sig i ved prisændringer. For eksempel er nogle varer meget uelastisk, det vil sige, at deres priser ikke ændrer sig meget i betragtning af ændringer i udbud eller efterspørgsel. Eksempelvis er folk nødt til at købe benzin for at komme på arbejde eller rejse rundt i verden, og så hvis oliepriserne stiger, vil folk sandsynligvis stadig købe den samme mængde gas. På den anden side er visse varer meget elastiske, da deres prisbevægelser medfører væsentlige ændringer i dens efterspørgsel eller dens udbud.

Hvordan udregner man priselasticitet?
Man udregner priselasticiteten ved at dividerer den procentvise ændring af mængden med den procentvis ændring af prisen.

Her er et følgende eksempel på udregning af priselasticitet: 

Antag at prisen på en hårbørste falder fra 50 kr. pr. styk til 40 kr. pr. styk. Dette svarer til, at prisen for hårbørsten er steget med 20%. Hårbørstens elasticitet ville således være: – 1,25.
Prisændringen betyder også for virksomheden, at antallet af vare der afsættes, falder fra 200pr. styk til 150 pr. styk og dermed en mængdeændring på 25 %. 

Hvad fortæller priselasticiteten?
Når priselasticiteten er udregnet, viser resultatet om produktet er prisfølsomt eller ikke. Altså sammenhængen mellem pris og efterspørgsel.

Man arbejder med tre kategorier indenfor priselasticitet:

  • Elastisk: Efterspørgslen er elastisk, hvis resultatet af udregning giver et tal, der er mere end 1. 
  • Neutral: Efterspørgslen er neutral, hvis resultatet giver præcis 1.
  • Uelastisk: Efterspørgslen er uelastisk, hvis resultatet er mindre end 1. 

Forklaring på elastisk og uelastisk
Når værdien af elasticitet er større end 1, antyder det, at efterspørgslen efter varen eller tjenesten påvirkes af prisen. En værdi, der er mindre end 1, antyder, at efterspørgslen er følsom over for pris.

Elasticitet er et økonomisk koncept, der bruges til at måle ændringen i den samlede mængde, der kræves for en vare eller tjeneste i forhold til prisbevægelser for den pågældende vare eller service. Et produkt anses for at være elastisk, hvis produktets mængde efterspørgsel ændres drastisk, når prisen stiger eller falder. Omvendt betragtes et produkt som uelastisk, hvis produktets mængde efterspørgsel ændrer sig meget lidt, når dets pris svinger.

Hvis vi eksempelvis kigger insulin, er det et produkt, der er meget uelastisk. For diabetikere, der har brug for insulin, er efterspørgslen så stor, at prisstigninger har en meget lille effekt på den efterspurgte mængde. Prisfald påvirker heller ikke den efterspurgte mængde; de fleste af dem, der har brug for insulin, ville ikke holde op med at bruge det hvis prisen stiger.

For eksempel er hoppekugler meget elastiske, da de ikke er et nødvendigt produkt, og forbrugerne vil kun beslutte at foretage et køb, hvis prisen er lav. Derfor, hvis prisen på hoppekugler stiger, falder den efterspurgte mængde meget, og hvis prisen falder, stiger den efterspurgte mængde.