Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Produktansvar:

Produktansvar
Produktansvarsloven pålægger en producent og evt. mellemhandlere objektivt ansvar for skade forårsaget af et defekt produkt, der er produceret eller leveret af disse.

Produktansvarsloven er en beskyttelseslov, der omfatter personskader og skader på forbrugeres aktiver.

Hvad er produktansvar?
Produktansvar henviser til, at en producent eller mellemhandleren holdes ansvarlig for at placere et defekt produkt i hænderne på en forbruger. Generelt kræver loven, at et produkt lever op til forbrugernes almindelige forventninger. Når et produkt har en uventet mangel eller fare, kan det ikke siges, at produktet opfylder de almindelige forventninger fra forbrugeren.

Der har siden 1989 eksisteret en produktansvarslov. Det er denne lov som dikterer reglerne for, hvem der har ansvaret for skader forvoldt af produkter. 

Produktansvarsloven er bygget op omkring et EU-direktiv, og det er vigtigt at påpege, at den ikke omfatter produkter, som bliver anvendt til et erhvervsformål. Derimod beskytter den kun private forbrugere.

Defekt
Et produkt anses for defekt i produktansvarslovens forstand, hvis produktet ikke frembyder den sikkerhed, man kunne forvente. Der er normalt tale om en defekt, både når produktets almindelige effekt viser sig at udeblive f.eks. en airbag, der ikke udløser. Eller når produktet får en anden virkning end den ønskede. Hvis et produkt ikke lever op til dens sikkerhed og er defekt kan du have krav om produktansvar.

Kravene falder typisk ind i tre kategorier af produktansvar: 

  • Mangelfuld fremstilling
  • Mangelfuldt design; eller (3) 
  • Undladelse af at give tilstrækkelige advarsler eller instruktioner om korrekt brug af produktet.

For at man kan få erstatning, skal det være en defekt ved produktet, der har forårsaget skaden. Har du selv brugt produktet på en måde der er uhensigtsmæssigt, eller har du selv påført produktet en skade, kan du ikke få erstatning.

Producentens ansvar
Hvis et defekt produkt forårsager fysisk skade på forbrugerne eller deres ejendom, skal producenten yde erstatning uanset om der er uagtsomhed eller fejl fra deres side.

Hvis en virksomhed indfører et produkt i EU for at videresælge eller på anden måde har en omsætning på varen, ses denne pågældende virksomhed også for at være producent af produktet.

Producenter kan slippe for ansvar på visse betingelser, hvis de beviser, at:

  • De ikke satte produktet i omløb 
  • Defekten på produktet skyldes obligatoriske regler som er udstedt af de offentlige myndigheder 
  • Tilstand af videnskabelig eller teknisk viden på det tidspunkt, hvor produktet blev sat i omløb, kunne ikke opdage defekten.

Mellemhandlerens ansvar 

Mellemhandleren er en aktør, som videresælger eller på en anden måde bringer produktet i salg, uden at være producenten. Dette for eksempelvis være en importør eller en leverandør. 

Mellemhandleren kan stilles til ansvar for skaden, hvis mellemhandleren selv har udvist uagtsomhed i forhold til produktet, og det så derfor blev defekt. Her skal mellemhandleren erstatte hele det tabte beløb.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her