Selskabsskat

Effektiv Håndtering af Selskabsskat: I denne sektion fokuserer guiden på, hvordan virksomheder effektivt kan håndtere deres selskabsskat. Lær om betydningen af korrekt regnskabsføring og rapportering, samt hvordan man kan anvende forskellige skattefordele og fradrag. Denne del af guiden giver praktiske tips til at sikre compliance og optimere virksomhedens skatteforpligtelser.

Selskabsskat – Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er den skat, som en virksomhed betaler af det overskud den laver. Virksomheder i Danmark er forpligtet til at betale skat af overskuddet. 

Dette er det samme som, at enkeltindivider i Danmark betaler personskat. Forskellen er dog, at når en virksomhed ikke har overskud, så skal den hellere ikke betale selskabsskat. 

Kan selskabsskatten ændres?
Hvert år bliver selskabsskatten reguleret, og dette er noget staten gør. Siden 2014 er selskabsskatten faldet fra 25 % til de 22 %, som den er i dag. 

Grunden til at sætte selskabsskatten ned var, at staten gerne ville gøre det mere eftertragtet af være iværksætter. En lavere selskabsskat giver et større udbetalt overskud, og dette har en væsentlig betydning for en virksomhedsejer.  

Hvordan beregnes selskabsskat?Man tager virksomhedens overskud og tager 22 % af det, og de 22 % udgør så selskabsskatten.

Følgende viser et eksempel på beregning af selskabsskat:

Virksomheden Maler Jensen ApS har i 2015 et overskud på 200.000 kr. Dette overskud skal virksomheden betale selskabsskat af som er på 22 %. Virksomheden skal derfor betale følgende: 44000 kr.