Told

Navigering i Toldlandskabet: I denne del af guiden undersøger vi, hvordan virksomheder kan navigere i toldlandskabet effektivt. Lær om de forskellige typer af toldafgifter, hvordan man beregner told for forskellige varer, og vigtigheden af at forstå og overholde internationale handelsaftaler og -regler. Denne sektion giver også indsigt i, hvordan man håndterer toldkontrol og sikrer smidig grænsepassage for dine varer.

Told – Hvad er told? 
Vare der bliver importeret bliver pålagt en afgift af staten. Det gør sig både gældende hvad angår håndfaste produkter og serviceydelser. Staten anvender to former for told: 

  • Styktold – afgiften ligger fast pr. importeret vare
  • Værditold – afgiften pålægges som en procentdel af varens værdi

Hvorfor skal man betale told?Statens ønske om at regulere prismarkedet for specifikke produkter samt kontrollere udenrigshandlen er nok den største grund til at man skal betale told. 

Hvornår skal man betale told? 
Når man køber varer udenfor EU, får vareren tillagt en told. At det alene er varer udenfor EU, hvorpå der tillægges told, har at gøre med, at EU har afskaffet tolden blandt medlemslandene. Hvad den eksakte toldbeløb er på den specifikke varer, er meget forskelligt.