Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Undtagelseserklæring

 

Undtagelseserklæring – Hvad er undtagelseserklæring?
I medfør af årsregnskabsloven kan virksomheder under visse betingelser indsende undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen i stedet for at aflægge årsrapport. Det drejer sig om virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) §§ 3-4: 

 • Interessentskaber og kommanditselskaber, der indgår i et koncernregnskab
 • Dattervirksomheder uden aktivitet
 • Filialer af udenlandske virksomheder.

Virksomheder omfattet af (LEV) §§ 3-4
Virksomhed der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder kan jf. årsregnskabslovens §§ 4 og 145 indsende en undtagelseserklæring. Dette er kun hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser på balancetidspunktet: 

 • En balancesum på 7 mio. kr. 
 • En nettoomsætning på 14 mio. kr. 
 • Et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10. 

Interessentskaber og kommanditselskaber
Disse selskaber kan sende en undtagelseserklæring (jf. årsregnskabslovens § 5), hvis de opfylder følgende krav:

 • interessentskabets eller kommanditselskabets regnskab indgår i et koncernregnskab
 • årsrapporten aflægges af en interessent eller komplementar med hjemsted her i landet, eller
 • årsrapporten aflægges af en interessent eller komplementar med hjemsted i et EU/EØS-land.

Dattervirksomhed uden aktivitet
En dattervirksomhed uden aktivitet kan, jf. årsregnskabslovens § 6 sende en undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen, hvis; 

 • dattervirksomheden indgår i et koncernregnskab aflagt af en modervirksomhed
 • modervirksomheden hører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
 • koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven eller efter anden regnskabslovgivning inden for EU/EØS,
 • dattervirksomhedens ejere alle har erklæret sig indforstået med at undtagelsen anvendes,
 • modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, og det oplyses i koncernregnskabet, at dattervirksomheden har undladt at udarbejde årsrapport.
 •  

Filial af en udenlandsk virksomhed
Det følger af årsregnskabslovens §§ 144, 145 og 146, at en filial af en udenlandsk virksomhed kan indsende en undtagelseserklæring i stedet for modervirksomhedens årsrapport, men dette er kun hvis filialen indgår i et koncernregnskab for en højere modervirksomhed.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her