Undtagelseserklæring

Effektiv Anvendelse af Undtagelseserklæringer: I denne sektion af guiden udforsker vi, hvordan man effektivt anvender undtagelseserklæringer. Opdag, hvordan du kan udforme og integrere undtagelseserklæringer i dine kontrakter og juridiske dokumenter for at minimere risiko og sikre compliance. Denne del af guiden giver også indsigt i, hvordan man kan balancere beskyttelsen af virksomhedens interesser med juridiske forpligtelser.

Undtagelseserklæring – Hvad er undtagelseserklæring?
I medfør af årsregnskabsloven kan virksomheder under visse betingelser indsende undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen i stedet for at aflægge årsrapport. Det drejer sig om virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) §§ 3-4: 

 • Interessentskaber og kommanditselskaber, der indgår i et koncernregnskab
 • Dattervirksomheder uden aktivitet
 • Filialer af udenlandske virksomheder.

Virksomheder omfattet af (LEV) §§ 3-4
Virksomhed der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder kan jf. årsregnskabslovens §§ 4 og 145 indsende en undtagelseserklæring. Dette er kun hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser på balancetidspunktet: 

 • En balancesum på 7 mio. kr. 
 • En nettoomsætning på 14 mio. kr. 
 • Et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10. 

Interessentskaber og kommanditselskaber
Disse selskaber kan sende en undtagelseserklæring (jf. årsregnskabslovens § 5), hvis de opfylder følgende krav:

 • interessentskabets eller kommanditselskabets regnskab indgår i et koncernregnskab
 • årsrapporten aflægges af en interessent eller komplementar med hjemsted her i landet, eller
 • årsrapporten aflægges af en interessent eller komplementar med hjemsted i et EU/EØS-land.

Dattervirksomhed uden aktivitet
En dattervirksomhed uden aktivitet kan, jf. årsregnskabslovens § 6 sende en undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen, hvis; 

 • dattervirksomheden indgår i et koncernregnskab aflagt af en modervirksomhed
 • modervirksomheden hører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
 • koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven eller efter anden regnskabslovgivning inden for EU/EØS,
 • dattervirksomhedens ejere alle har erklæret sig indforstået med at undtagelsen anvendes,
 • modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, og det oplyses i koncernregnskabet, at dattervirksomheden har undladt at udarbejde årsrapport.
 •  

Filial af en udenlandsk virksomhed
Det følger af årsregnskabslovens §§ 144, 145 og 146, at en filial af en udenlandsk virksomhed kan indsende en undtagelseserklæring i stedet for modervirksomhedens årsrapport, men dette er kun hvis filialen indgår i et koncernregnskab for en højere modervirksomhed.