Virksomheder og selskabsformer

Stift den Perfekte Virksomhed: Forståelse af Forskellige Virksomheds- og Selskabsformer

Når man står over for at stifte en virksomhed, er der en række overvejelser, som spiller en central rolle i beslutningsprocessen. Et af de vigtigste skridt er valget af den rette virksomheds- eller selskabsform. Dette valg er afgørende, da det har betydning for såvel kapitalbehov som personligt ansvar og antallet af ejere.

Grundlæggende Forskelle Mellem Virksomheds- og Selskabsformer:

 1. Virksomhedsformer: Enkeltmandsvirksomhed, personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og interessentskab (I/S).
  Disse former indebærer personligt og ubegrænset hæftelse.
 2. Selskabsformer:
  Anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S).
  Her er hæftelsen begrænset til den indskudte kapital.

Valget mellem disse former afhænger af en række faktorer, herunder risikovillighed, kapitalbehov og ønsket om personlig hæftelse.

 Stiftelsesprocessen: Hvordan Kommer Man i Gang?

Stiftelsen af en virksomhed eller et selskab foregår via Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Processen varierer afhængigt af virksomhedsformen:

 • For enkeltmandsvirksomheder, PMV’er og I/S’er er der ingen krav om juridiske dokumenter.
 • For ApS’er og A/S’er er der krav om specifikke juridiske dokumenter, og det anbefales at søge hjælp fra en professionel revisor for at sikre, at alle lovkrav overholdes.

De Forskellige Virksomheds- og Selskabsformer: Et Overblik

 1. Enkeltmandsvirksomhed: Nem og billig at stifte. Personlig og ubegrænset hæftelse.
 2. Interessentskab (I/S):
  Ideel for samarbejde mellem flere iværksættere.
  Personlig og solidarisk hæftelse for alle interessenter.
 3. Anpartsselskab (ApS):
  Kræver etablering af juridiske dokumenter og kapitalindskud.
  Begrænset hæftelse giver en højere grad af sikkerhed.
 4. Aktieselskab (A/S):
  Ligheder med ApS, men kræver et højere kapitalindskud.
  Bestyrelse og direktion er nødvendige.
 5. Personligt Ejet Mindre Virksomhed (PMV): Ligner en enkeltmandsvirksomhed, men med specifikke krav og begrænsninger.
 6. Kommanditselskab (K/S): Har både kommanditister (begrænset hæftelse) og komplementarer (ubegrænset hæftelse).
 7. Holdingselskab: Anvendes ofte til at eje aktier eller anparter i andre selskaber. Kan være fordelagtig i et skattemæssigt perspektiv.

Vælg den Rette Form: Hvad Passer Bedst til Din Virksomhed?Valget af virksomheds- eller selskabsform er en vigtig beslutning, som kan have stor indflydelse på virksomhedens fremtidige drift og udvikling. Det er vigtigt at overveje alle aspekter – fra kapitalbehov til risikovillighed og den ønskede grad af personlig hæftelse.

Revimatch: Din Partner i Stiftelsesprocessen
Revimatch tilbyder hjælp til at finde den rette revisor, der kan guide dig gennem stiftelsesprocessen. Vores ekspertise og

netværk af kvalificerede revisorer sikrer, at du får den bedste start på din virksomhedsrejse.