Virksomhedsfusion

Sådan Lykkes du med Virksomhedsfusion: Trin for Trin: Denne del af guiden giver dig en trin for trin gennemgang af, hvordan du lykkes med en virksomhedsfusion. Vi dækker alt fra grundig planlægning til effektiv gennemførelse. Her får du indsigt i, hvordan du identificerer muligheder for synergier, og hvordan du håndterer de udfordringer, der typisk opstår undervejs. Du får konkrete tips til, hvordan du navigerer gennem fusionens forskellige faser, sikrer en glidende overgang, og opnår de resultater, du sigter efter.

Virksomhedsfusion – Hvad er en virksomhedsfusion?
En fusion er en aftale, der forener to eksisterende virksomheder til et nyt selskab. Der er flere typer fusioner og også flere grunde til, at virksomheder gennemfører virksomhedsfusioner.

Virksomhedsfusioner og erhvervelser udføres ofte for at udvide en virksomheds rækkevidde, udvide til nye segmenter eller større markedsandel. Alle disse gøres for at øge aktionærernes værdi. En fusion er frivillig virksomhedsfusion af to virksomheder på stort set lige vilkår til én ny juridisk enhed. Ofte er de virksomheder, der er enige om at fusionere, er nogenlunde lige store med hensyn til størrelse, kunder, omfang af operationer osv.

Virksomhedsfusioner udføres oftest for at få markedsandel, reducere driftsomkostningerne, udvide til nye territorier, forene fælles produkter, vokse indtægter og øge overskuddet – alt dette bør gavne virksomhedernes aktionærer. Efter en virksomhedsfusion distribueres aktier i det nye selskab til eksisterende aktionærer i begge originale virksomheder.

Hvilke slags virksomhedsfusioner findes der?
At foretage en virksomhedsfusion er en indviklet proces, hvor formålet er at omstrukturerer er eller flere selskaber. Fusion kan være i mange udgaver, der findes den egentlige, den uegentlige og den lodrette.

Den egentlige fusion
Den egentlige fusion er også kendt som en produktudvidelse fusion. I denne type er det en kombination af to eller flere virksomheder, der opererer i det samme marked der sætter sig sammen og udgør en helt ny virksomhed.

Den uegentlige fusion
Den uegentlige fusion er når to aktie eller anpartsselskaber uden en likvidation opløses ved overdragelse af aktiver og passiver til et andet selskab.

Den lodrette fusion
Når to virksomheder, der producerer dele eller tjenester til en produktsammensætning, omtales foreningen som en lodret fusion. En lodret fusion opstår, når to virksomheder, der opererer på forskellige niveauer inden for den samme industris forsyningskæde, kombinerer deres aktiviteter. Sådanne fusioner gøres for at øge synergien, der opnås gennem omkostningsreduktionen.


Sådan forløber en virksomhedsfusion
Forløbet med en virksomhedsfusion starter med, at bestyrelsesmedlemmerne i de involverede selskaber underskriver fusionsplanen. Dette er ikke en endelig fusions, men blot en plan for hvordan den skal forløbe. Fusionsplanen skal indeholde: navne på selskaberne, det vederlag der er aftalt at betale for det ophørende selskabs kapitalandele, notering af tidspunkt og et udkast til vedtægter.

Når det kommer til aktieselskaber og anpartsselskaber er der forskel på kravene til de oplysninger, der skal oplyses i fusionsplanen. Fusionsplanen skal efter underskrivelsen sendes til Erhvervsstyrelsen.

Fusionsredegørelse
Efter udarbejdelsen af fusionsplanen, skal der laves en fusionsredegørelse. Her skal der redegøres for fusionen og forklare virksomhedens bevæggrunde. Dette skal sendes sammen med fusionsplanen til Erhvervsstyrelsen.

Vederlags- og kreditorerklæring
Denne erklæring skal foretages af en vurderingsmand. Formålet er at sikre virksomhedens kreditorer, når fusionen er udført. Der skal sammen med kreditorerklæring også udarbejdes en udvalgserklæring. Formålet med dette er at vise de ophørende virksomheder får det rette vederlag for fusionen.

Offentliggørelse af fusionsplan
Når fusionsplanen lavet og indsendt til Erhvervsstyrelsen, skal den offentliggøres før der kan træffes en beslutning om gennemførelsen af fusionen. Hvis der derimod indgår anpartsselskaber i fusionen, gælder andre regler. Her kan man nemlig lave en straks fusion proces, hvis kreditorerklæring konkluderer, at selskabernes kreditorer er sikrede.

Gennemførelse af virksomhedsfusion
Erhvervsstyrelsen offentliggør planerne om en fusion efter 4 uger. Når dette er sket, kan fusionen finde sted. For at det ophørende selskab kan indgå i en fusion, så kræver det at der er et flertal for det ved generalforsamlingen.  Med hensyn til beslutningsprocessen er der en række regler, som afhænger af typen af fusion. Hvis man ønsker en lodret fusion, kan den træffes alene af ledelsen.