Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Årsregnskab

En gang om året skal virksomheder udarbejde et årsregnskab, som er en økonomisk status af, hvordan det står til i virksomheden. Et årsregnskab er en del af en virksomheds årlige opsummering for de økonomiske aktiviteter virksomheden har foretaget sig i løbet af det forgangne år. Der foretages en analyse og vurdering af virksomhedens økonomi og ledelsen får til opgave, at tilkendegive, at årsregnskabet stemmer overens med virksomhedens økonomi og udvikling. 

Årsregnskabet er vigtigt, og har til formål, at give et retmæssigt billede af, hvordan det står til i virksomheden. Et årsregnskab skal opfylde to grundlæggende funktioner.

 1. At vise, hvordan virksomhedens midler er blevet brugt i løbet af det seneste år (resultatopgørelse)
 2. At vise, hvordan virksomhedens økonomi har det – altså om virksomheden har givet overskud eller underskud (status)

Årsregnskabet skal hjælpe evt. kreditorer og andre samarbejdspartnere med at danne et indtryk af virksomheden, hvorfor den ofte bliver læst med stor interesse.

Hvad indeholder et årsregnskab?

Årsregnskabet er delt op i to dele: selve årsregnskabet samt ledelsesberetningen omkring, hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede på virksomhedens økonomi.

Ledelsesberetning: Formålet med ledelsesberetningen er, at årsregnskabet rent faktisk viser et retvisende økonomisk billede af virksomheden, uden fejl og mangler, og i modsat fald hæfter ledelsen for det.

Regnskabspraksis: Årsregnskabet starter som udgangspunkt med en forklaring af, hvilken regnskabspraksis der er anvendt til, at finde frem til forholdene, der opgøres i de forskellige regnskabsposter.

Forhold der har betydning for årsregnskabet: Herefter følger der oplysninger om de forhold, der har haft en betydning for virksomhedens regnskab – både positivt eller negativt.

Revisorerklæring: Er der foretaget revision i virksomheden af en godkendt revisor, følger der også en revisorerklæring med. Revisorerklæringen er et stempel på, at regnskabet er retvisende.

Følger der en ledelsesberetning og en revisorerklæring på regnskabet, kan årsregnskabet tilskrives at stemme overens med sandheden.

Selve årsregnskabet består af:

 • Resultatopgørelse (Virksomhedens indtægter og udgifter)
 • Balance (Virksomhedens aktiver og passiver)
 • Eventuelle noter (Ledelsens beretninger om virksomhedens aktiviteter, der har været gennem året og forventninger til det kommende år)

Til udarbejdelse af årsregnskabet bruges følgende dokumenter:

 • Alle bankudskrifter
 • Årsopgørelser fra banken
 • Kassen
 • Alle bilag fra året
 • Kasserapporterne

Hvilke virksomhedsformer skal indberette et årsregnskab?

Reglerne for, hvordan en virksomhed skal udarbejde årsregnskabet, afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden hører ind under.

Ikke alle virksomhedsformer er forpligtet til at indberette et årsregnskab, hvilke følger af årsregnskabsloven. Her forneden vil der være et overblik over, hvilke virksomheder der ER forpligtet til at indberette et årsregnskab.

Følgende virksomheder skal indberette årsregnskab, medmindre de er undtaget:

 • Aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S) og anpartsselskaber (ApS)
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis komplementarerne er aktieselskaber, partnerselskaber, anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform
 • interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis komplementarer er aktieselskaber, partnerselskaber anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar
 • Europæiske andelsselskaber – SCE-selskaber
 • Medarbejderinvesteringsselskaber

Hvilke virksomhedsformer har ikke pligt til at indberette årsregnsskab?

Som nævnt foroven, er det ikke alle virksomhedsformer, der er forpligtet til at indberette et årsregnskab.

Følgende virksomheder skal IKKE indsende årsrapport:

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt ejede mindre virksomheder
 • Interessentskaber, hvis den fuldt ansvarlige endelige ejer ikke er et kapitalselskab
 • Kommanditselskaber, hvis den fuldt ansvarlige endelige ejer ikke er et kapitalselskab
 • Virksomheder, der har indsendt en undtagelseserklæring
 • Virksomheder, som er under konkurs
 • Virksomheder, som er under rekonstruktion efter konkursloven, og hvor det er meddelt Erhvervsstyrelsen

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her