Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Bogføring

Bogføring er et gammelt udtryk. Ordet stammer fra tiden før it- og økonomisystemer. I gamle dage førte man sit regnskab i en hovedbog, hvorfor det hedder bogføring. Bogen havde til formål at skabe et overblik over en virksomheds aktiviteter og hjælpe med at få et overblik over virksomhedens balance og resultat. I dag gør mange virksomhedsejere brug af forskellige økonomisystemer, som er en mere overskuelig, hurtigere og lettere bogføringsmetode, da man blandt kan scanne bilag direkte ind i regnskabet. 

Bogføring er for virksomheder en vigtig del af deres drift, og som nævnt foroven, har det fortsat til formål, at hjælpe virksomheden med at føre regnskab, give et overblik over, hvad den har købt, solgt og hvad virksomheden har af anden virksomhedsaktiviteter. I praksis betyder det, at hver gang en virksomhed har indtægter eller udgifter, registreres det med bilag på en organiseret måde, hvor bilagene angives med numre, så man hurtigt kan vende tilbage til en given aktivitet, hvis der skulle være behov for det.

Hvorfor er det vigtigt at bogføre?

Bogføring betyder i praksis, at holde styr på, hvor meget en virksomhed har til gode, hvor meget den skylder og hvad virksomheden er værd i værdier. Det er vigtigt, at bogføringen er organiseret, da den er dokumentationen på virksomhedens aktiviteter. Mangler bogføringen organisering, struktur og transparens, og den derfor ikke er retvisende, kan det svært for en godkendt revisor at godkende den, hvorfor revisoren i stedet kan blive nød til at skrive en supplerende oplysning eller et forbehold i årsregnskabet, hvilket kan påvirke samarbejdspartnere eller banken til at give virksomheden kredit.

Bogføringsprogrammer eller en bogholder?

Bogføringsprogrammer er i dag udbredte og mange virksomheder gør brug af løsningen. Den er med til lette arbejdet med en virksomheds bogholderi og kan ofte bruges gennem en online brugerflade med mange funktioner. Det ses ofte, at især små- og mellemstore virksomheder gør brug af bogføringsprogrammer, og derfor ikke har behov for at ansætte en egentlig bogholder, som normalt koster mere i drift end et abonnement til et bogføringsprogram.

Modsat ses større virksomheder at benytte bogføringsprogrammer, som helt specifikt er skræddersyet til virksomheden behov.

De fleste bogføringsprogrammer tilbyder de samme funktioner, hvilket kan have at gøre med, at virksomheder ofte følger den samme bogføringsgang som hinanden. Ofte vil man derfor få adgang til følgende funktioner i et bogføringsprogram; 

  • Hovedbog: Alle bilag for alle konti
  • Balance: Et overblik over de samlede aktiver og passiver
  • Debitor: Her registreres alle salgsordrer
  • Kreditor: Her registreres alle købsordrer
  • Faktura: Skriv og send fakturaer til kunder
  • Kassekladde: Den daglige registrering af alle indbetalinger og udbetalinger
  • Varekartotek: Overblik over den samlede varebeholdning

Andre bogføringsprogrammer tilbyder, ud over de ovenstående funktioner, også tillægsfunktioner, der supplerer standardpakken.

Det er en god ide, at bruge et bogføringsprogram, som man føler sig godt tilpas med. De fleste bogføringsprogrammer er lynhurtige at komme i gang med, og mange gør bogføringen nemmere. Men det er ligeså vigtigt at huske, at vælge et bogføringsprogram som kan arbejde sammen med en intern eller ekstern bogholder, når virksomheden er vokset til en størrelse, hvor man ikke længere alene selv kan sørge for bogføringen. Bogføringsprogrammet skal derfor være af en slags, som den kommende bogholder, som kan være en revisor, er bekendt med, så denne kan tag fat allerede fra start.

Vælg en Bogholder i dit område:

Hvis du har en bogholder du aflevere bilagene fysisk til, er det altid dejligt at de ligger så tæt på som muligt.

Ligeledes hvis din bogholder skal hente bilagene hos dig, kan du også spare penge på at finde en i dit nærområde.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Bogholder i København

Indhent 3 tilbud nu

Bogholder i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Bogholder i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Bogholder i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Bogholder i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Bogholder i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her