Egenkapital

Forståelse og Optimering af Egenkapital: I denne del af guiden udforsker vi, hvordan virksomheder kan forvalte og optimere deres egenkapital. Lær om forskellige strategier til at øge egenkapitalen, herunder reinvestering af overskud og kapitalforhøjelser, samt betydningen af en sund egenkapitalstruktur for langsigtede finansielle mål og stabilitet.

Egenkapital beskriver en virksomheds værdier (aktiver) fratrukket virksomhedens gæld (passiver). Det er kort fortalt en beskrivelse af, hvad virksomheden har af formue, indregnet indskudskapitalen. Det er med til at repræsentere virksomhedens værdi ved en opsummering af aktiver minus passiver.

Aktiver er alt i værdi, som virksomheden ejer. Det er alt fra, hvad der står på bankkontoen, til interiør, aktier og obligationer. Ejer virksomheden en bygning, er det også en aktiv.

Aktiver kan opdeles i to typer:

  • Anlægsaktiver
  • Er aktiver som virksomheden kontrollerer, hvilket f.eks. kan være bygninger eller inventar.
  • Omsætningsaktiver
  • Er aktiver som f.eks. varebeholdninger eller interiør.

Passiver er det omvendte af aktiver. Det er den kapital, der har finansieret en virksomheds aktiver. Den kan f.eks. være den kapital, som ejerne har indskudt i virksomheden og optagede gældsforpligtelser.

Passiver består af tre dele:

  • Egenkapital
  • Det er summen af selskabets værdi minus summen af selskabets gæld.
  • Hensatte gældsforpligtelser
  • Et beløb som er hensat til sandsynlige, men usikre økonomiske forpligtelser i en virksomhed.
  • Gældsforpligtelser
  • Et beløb som selskabet skylder væk.

Hvordan beregner man egenkapitalen?

For at se, hvad virksomheden står inde med af formue, udarbejder virksomheden en balanceopgørelse. Det er ofte en revisor der står for denne opgørelse. Aktiverne og passiverne sættes over for hinanden, så man her kan se, om der er balance i regnskabet.

Revimatch hjælper med at finde en kompetent revisor – helt uforpligtende!

Som nævnt foroven, kan en revisor beskrives som en støtte, vejleder og rådgiver.

Revimatch har forpligtet sig til at gennemsøge revisormarkedet for de bedste og mest kompetente revisorer og er villige til at stille dem til rådighed for dig, helt uforpligtende.