Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Moms

Moms, som er en forkortelse for meromsætningsafgift, er en afgift på 25 % til staten, som virksomheder indsamlet fra deres kunder for SKAT, ved at lægge den oven i et produkts salgspris. Moms kan derfor ikke tilskrives at være en skat eller afgift, i traditionel forstand, som en virksomhed selv skal betale, men derimod en samleafgift som skal samles ind for staten.

Ethvert salg af serviceydelser eller produkter tillægges en afgift – og den afgift kaldes for moms. Afgiften ligger som udgangspunkt på 25 % på ydelsens eller varens pris, men der findes også satser på 6 % og 12 %.

Hvordan beregner man momsen?

Når man starter en virksomhed, skal man som hovedregel registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og kræve moms ved solgte ydelser eller produkter.  Ved at være momsregistreret, har man ret til at fradrage den købsmoms, der fremgår af ens købsfakturaer, hvilket kan være en fordel.

Forneden vil der være et eksempel på beregning af moms ved salg:

Virksomheden sælger 10 timers konsulentydelse á 500 kr.  = 5000 kr.


+ 25 % moms = 1250 kr.

At betale til SKAT = 1250 kr.

Ovenstående beløb på 1250 kr., skal senere indbetales til SKAT. Den solgte ydelse eller produkt skal være medregnet 25 % moms.

Som nævnt foroven, kan man få fradrag for momsen for de varer, man som virksomhed har købt til virksomhedens brug. Fradraget kan enten ske gennem den salgsmoms virksomheden har til gode og som skal indbetales til skat, ved en modregning, eller ved at anmode SKAT om, at tilbageføre købsmomsen for de købte varer.

Forneden vil der være et eksempel på beregning af moms ved køb:

Underleverandør udfører 5 timers arbejde for virksomheden á 500 kr. pr. time inkl. moms       = 2500 kr.


25 % moms af 2500 kr. udgør = 625 kr.

25 % moms fra tidligere salg udgjorde 1250 kr.

Beløbet trækkes fra ovenstående = 625 kr.


At betale til SKAT = 625 kr.

Ikke al moms kan fradrages

Det er ikke al moms der kan fradrages 100 %. For eksempel kan man fradrage hele momsen på ydelser købt af en underleverandør, som vist foroven, men en fjerdedel del af momsbeløbet ved leje af hotelværelser og forplejning.                                                             

Varer og ydelser der IKKE skal betales moms af

En række varer og ydelser, er undtaget for moms. Ydelser leveret af bedemænd som en direkte tilknytning til en bisættelse eller en begravelse er momsfritaget. Eksempelvis er udlejning af bolig eller fast ejendom ligeledes fritaget. Man kunne også nævne taxachaufføren, da denne også er fritaget for at afkræve sin kunder moms.

Vælg en revisor i dit område:

Det kan være en god idé at vælge en revisor tæt på dig selv.

Især hvis du eksempelvis har fysiske bilag, du enten skal aflevere eller have hentet af din revisor.

Alt efter hvilket forhold du ønsker at have med din revisor, kan det også være rart at han/hun er tæt på, hvis du vil svinge forbi til en kop kaffe, og snakke nogle ting igennem, eller blot sige hej.

Mange opgaver kan dog klares pr. telefon, mail og hvis den ekspert, du foretrækker, bor i den anden ende af landet, kan i kommunikere via. mail og telefon.

Revisor i København

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Revisor i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her