Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her

Skatterådgivning

Skat er den almindelige betegnelse for penge, der opkræves af det offentlige, dvs. staten eller kommuner. Man kan definere skat som værende en obligatorisk ydelse, der betales til offentlig forvaltning og service. Både borgere og juridiske personer som virksomheder og foreninger kan være skattepligtige. Som regel opkræves skatter af Skattestyrelsen, der ved lov har fået tilkendt opgaven.

Både erhvervsdrivende og lønmodtagere oplever, at SKAT fylder meget, og at det har en stor indvirkning på deres økonomi. Det er også set, at virksomheder erfarer, at skatteplanlægning og skatterapportering er omfattende og uigennemskueligt, hvilket til dels har at gøre med hyppige ændringer i skattelovene, men også at skattereglerne er kompliceret og uoverskueligt at forholde sig til, grundet de mange regler der findes.

Hjælp i form af skatterådgivning

Skatterådgivning er et vigtigt element, som enhver erhvervsdrivende og lønmodtager bør overveje. Skattereglerne er kompliceret og kan for mange at se være svær at gennemskue, når man samtidig har mange andre gøremål, f.eks. i forbindelse med virksomhedsdrift.

Det kan derfor være en god ide, at alliere sig med en kompetent og løsningsorienteret skatterådgiver, som har en viden og indsigt i, hvordan man skal bevæge sig rundt i skatteområdet, så de skattemæssige konsekvenser fungere optimalt både på person- og virksomhedsniveau.

En kompetent og kvalificeret revisor kan typisk være en god følgesvend og rådgiver for en privatperson eller virksomhed, og sikre de mest givtige og optimerende skattemæssige løsninger.

En revisor kan blandt andet hjælpe virksomheder med:

 • Rådgivning til virksomhedsform og oprettelse af virksomhed
 • Tilrettelægge generationsskifte, så det skatte- og afgiftsmæssigt understøtter en forretningsmæssigt optimal løsning
 • Optimere virksomhedens skattebetalinger gennem blandt andet virksomhedsordningen
 • Selvangivelse og moms samt afgifter
 • Medarbejderes udstationering
 • Vurdering af sager mod skat
 • Dialog med skattevæsenet

En revisor kan blandt andet hjælpe privatpersoner med:

 • Årsopgørelse
 • Beregne den skattepligtige indkomst og udfylde selvangivelsen
 • Rådgivning, hvis man skal flytte til udlandet
 • Forældrekøb
 • Selvangivelse og fradrag
 • Rådgive om skattemæssige eftervirkninger ved eller salg af ejendom

Fradrag for privatpersoner

Der findes forskellige typer fradrag, og det kan for mange at se være svært at finde rundt i. Det er ofte set, at mange går af fradrag de egentlig er berettiget til og derfor går glip af mulige fortjenester.

De mest typiske fradrag er:

 • Kørselsfradrag
 • Håndværkerfradrag
 • Børne- og ægtefællebidrag
 • Fradrag på mad og transport
 • Donationer
 • Kontingent til fagforening og a-kasse
 • Renteomkostninger og indtægter

En skatterådgiver kan hjælpe med at optimere og drage fordel af de mange fradrag, hvor der oftest vil være mange penge at hente.

For virksomheder

De fleste virksomheder – store såvel som små – har oftest behov for skatterådgivning fra kvalificerede revisorer. Revisoren kan som skatterådgiver hjælpe med skatteoptimering, men også sikre professionel hjælp til at undgå overtrædelser af regler, hvor man kan risikere en bødestraf.

Skatterådgiver i København

Indhent 3 tilbud nu

Skatterådgiver i Odense

Indhent 3 tilbud nu

Skatterådgiver i Århus

Indhent 3 tilbud nu

Skatterådgiver i Ålborg

Indhent 3 tilbud nu

Skatterådgiver i Esbjerg

Indhent 3 tilbud nu

Skatterådgiver i Randers

Indhent 3 tilbud nu

Revimatch har formidlet over 60.000 opgaver, se hvad vores kunder siger.

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Start her