Controller

Controllerens Centrale Kompetencer og Værktøjer: Udforsk de nøglekompetencer og værktøjer, en controller skal mestre for effektivt at varetage sin rolle. Lær om vigtigheden af præcise finansielle data, evnen til at analysere og fortolke disse data, og hvordan man anvender denne indsigt til at rådgive ledelsen og understøtte forretningsmæssige beslutninger. En controller er ikke blot en talperson, men en væsentlig bidragyder til virksomhedens strategiske retning.

Hvad er controller?
Begrebet ’controller’ er en betegnelse for en økonom ansat i en privat virksomhed. En controller arbejder i et firma som bogholder eller regnskabsfører, hvad enten det er i det offentlige eller i det private. 

En controller er vigtig at have i sin virksomhed da denne person har ansvaret for, at have overblik over virksomhedens regnskab og føre revision. En controller og en bogholder er stort set det samme. Men i jobbet som controller kan der ligge en ekstra vægt på kontrol af kreditorkartoteket. 

Controller er en ubeskyttet titel, hvor det ikke kræver en speciel uddannelse for at give adgang til at bruge navnet. En controller kan også kaldes en business controller. Dette betyder, at personen har “kontrol” over virksomhedens økonomi.

Hvad laver en Controller?
Som controller holder du styr på virksomhedens økonomiske aktiviteter, der foregår sideløbende med virksomhedens andre aktiviteter. Det er således et krav, at alle organisationer skal føre regnskab med og have dokumentation på deres økonomiske aktiviteter, uanset om der er tale om foreninger, virksomheder, institutioner eller non profit organisationer.

En controllers har til opgave at holde styr på en virksomheds regnskab. Derudover følger der også andre vigtige opgaver, som eksempelvis: 

  • Administration af løn
  • Debitorstyring / kreditorstyring
  • Daglig fakturering
  • Registrering af ordrer
  • Administration af rykkerprocedurer
  • Diverse indberetninger til SKAT
  • Bogføringsopgaver
  • Økonomirapportering 
  • Økonomistyring